Sæt fokus på vores forbrug

Sæt fokus på vores forbrug

Hvordan sikrer vi en ansvarlig produktion, og hvordan kan vi mindske madspild? Med udgangspunkt i Verdensmål 12 lærer eleverne om bæredygtighed og får konkrete eksempler på handlemuligheder.

Oxfam IBIS har i samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet udviklet undervisningsmateriale om Verdensmål 12, der handler om ansvarligt forbrug og produktion.

Materialet indeholder eksempler på, hvordan affald kan bruges som en ressource, og hvad vi kan gøre for at mindske madspild og brugen af kemi i hverdagen.

Materialet er en del af Oxfam IBIS´ samlede undervisningsmateriale om Verdensmålene, og i lærervejledningen kan du koble materialet om Verdensmål 12 på temaet om Miljø og bæredygtighed, der indeholder diskussions- og refleksionsspørgsmål samt fokus på elevernes formidling af arbejdet med Verdensmålene.

Download materiale