Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Den grønne strøm er nu billigere end den sorte

De seneste år har verden taget store skridt med at omlægge fra fossil til bære­dygtig strømproduktion. Pengene strømmer væk fra fossile investeringer, og på COP26 blev deltagerlandene enige om at nedtrappe kul og siden 2015 er tre fjerdedele af den planlagte udbygning af kulkraft blevet lagt på is. Samtidig er der mere end 750 millioner menne­sker, der ikke har adgang til strøm. Derfor handler det syvende Verdensmål både om at sikre stabil elektricitet til alle, og at endnu mere af strømmen skal komme fra vedvarende energikilder. På verdensplan sker der frem­skridt. Andelen af personer, der ikke har strøm, er faldet støt gennem den sidste gen­eration. Adgang til energi er utrolig vigtig for verdens allerfattigste – med strøm i kontakten kan man holde butikker og skoler åbne om aftenen, børn kan læse lek­tier, når solen er gået ned og mobiltelefoner kan lades op. Samtidig bliver strømmen grønnere og grønnere verden over, for vedvarende energi er nu ofte billigere at bygge end sort strømproduktion.

Vi er nået en tredjedel af vejen, men vores energi er stadig mest sort

Selvom Danmark bliver internationalt anerkendt som en frontløber i den grønne omstilling, er det stadig kun en tredjedel af den samlede danske energi­forsyning, der kommer fra vedvarende kilder. Det skal vi gøre bedre. Dog er den danske strøm blevet mere klimavenlig – halvdelen af strømmen kom fra vind og sol i 2020 - og i dag udleder en kilowatt strøm 12 pro­cent mindre CO2, end den gjorde i 2015.

Sådan går det med målet i Danmark

Her finder du data for målet. Klik på kilden for at dykke ned i tallene.

Andel af vedvarende energi
Kilde: Danmarks Statistik

  1. Endelige energiforbrug i %
0102030405020102011201220132014201520162017

Delmål

Hvert Verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Nyheder og materialer

Hent ikonerne, læs nyheder og find events

Hvad kan du gøre?

Brug Verdensmålene, hvis du arbejder i en virksomhed, organisation eller kommune. Find ikoner, rapporter og andre materialer her. Er du lærer eller elev, så dyk ned i undervisningsmaterialet på Verdenstimen.