Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Den grønne omstilling går for langsomt, og vi er på vej mod næsten tre graders opvarmning

Stigende verdenshave, havis, der smelter på nordpolen, og eks­tremt vejr som skovbrande, hedebølger og oversvøm­melser. Vi ser allerede mange konsekvenser af, at vores klima forandrer sig. Derfor handler Verdensmål 13 om, at klimaforandringerne skal bremses, så mange fremti­dige generationer kan leve gode liv på jorden. Verden har en plan for at komme i mål med den grønne omstill­ing, men Parisaftalen fra 2015 bygger på, at landene frivilligt sænker deres CO2-udledning, og indtil videre har landene ikke handlet hurtigt nok. Forandringerne skal gå meget stærkere, hvis vi skal holde os under en temperaturstigning på to grader – og så tæt på 1,5 grader som muligt. Men der sker også store fremskridt, indtil videre især, når det gælder grøn strømproduk­tion. Vi er også ved starten af en stor udvikling i transport­sektoren, og de første grønne løsninger til den tunge indus­tri som eksempelvis stålpro­duktion, der er utrolig kli­maskadelig, bliver udviklet i øjeblikket. Men klimaforan­dringerne kræver hurtig og vidtrækkende omlægning af alle aspekter af vores sam­fund, og i øjeblikket er vi på vej mod næsten tre graders opvarmning, hvilket vil have enorme konsekvenser for livet på jorden.

Danskerne vågner op til klimakamp

I en dansk sammenhæng handler målet særligt om, at klima skal tænkes ind i politiske beslutninger og processer samt i plan­lægningen af fremtidens byer. Og så skal vi, som alle andre lande, sænke vores CO2-udledning markant. Indtil videre har Danmark reduceret sin drivhusgas-udledning med 32 procent siden 1990. Selvom det er et skridt i den rigtige ret­ning, så er der et stykke vej endnu, hvis vi skal nå 70 procents reduktion inden 2030. Heldigvis bliver vil­jen til forandring kun større i den danske befolkning. Andelen af personer, der selv gør noget for at ned­bringe deres CO2-udslip, steg med næsten 10 procent mellem 2015 og 2018, og andelen, som tager klima­forandringerne alvorligt, er i samme periode steget fra 30 til 47 procent.

Delmål

Hvert Verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Nyheder og materialer

Hent ikonerne, læs nyheder og find events

Hvad kan du gøre?

Brug Verdensmålene, hvis du arbejder i en virksomhed, organisation eller kommune. Find ikoner, rapporter og andre materialer her. Er du lærer eller elev, så dyk ned i undervisningsmaterialet på Verdenstimen.