Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

Fiskekvoter og beskyttede områder virker, men vi driver rovdrift på havet

Verdensmål 14 handler om at forbedre og beskytte livet i verdens have. Der skal langt mindre forurening ud i havene, overfiskeri skal stop­pes, og så skal vi blive meget bedre til at beskytte havets økosystemer. Desværre er verdenshavene ikke på ret kurs endnu. I dag bliver en tredjedel af verdens fiske­bestande overfisket, plastikforureningen er tidoblet siden 1980, og to tredjedele af havet er væsentligt forandret på grund af menne­sker. Omkring 40 pro­cent af verdens have er i dag stærkt belastede af blandt andet forurening, overfisk­ning og ødelæggelse af rev og andre levesteder for fisk og andre dyr langs kysterne. Men gennem internation­ale aftaler og håndhævelse af forskningsbaserede fiskekvoter kan vi beskytte havene. I 2016 indgik 57 lande FN-traktaten Port States Measures Agreement, som forbyder piratfiskeri. Og flere arter af blandt andet hvaler og havskildpad­der er blevet reddet på stre­gen fra at uddø. Flere lande har også truffet beslutninger om at beskytte deres hav- og kystområder, og der er i dag næsten tre gange så meget beskyttet havområde globalt som i 2010. Og der er langt færre olieudslip fra tank­skibe end i 1970’erne.

Vi har det reneste badevand, men det danske havmiljø er presset

Det står ikke godt til i de danske farvande. Det skyldes blandt andet mange år med hårdhændede fisk­erimetoder, som har ødelagt havbunden, samt foruren­ing med plastik og andre stoffer. Især med udled­ninger fra vores intensive landbrug. Dog er der også sket sejre for det danske havmiljø i de seneste år. Siden 1989 er andelen af forurenende stoffer i havet faldet med 75 procent, iltsvindet været støt fal­dende de sidste 30 år, og så kan de danske badegæster glæde sig over badevand i verdensklasse.

Sådan går det med målet i Danmark

Her finder du data for målet. Klik på kilden for at dykke ned i tallene.

Ocean Health Index - Rent vand
Kilde: SDG Index

53

SDG Index beregner en samlet score mellem 0 og 100 for alle landes opfyldelse af hvert Verdensmål

Delmål

Hvert Verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Nyheder og materialer

Hent ikonerne, læs nyheder og find events

Hvad kan du gøre?

Brug Verdensmålene, hvis du arbejder i en virksomhed, organisation eller kommune. Find ikoner, rapporter og andre materialer her. Er du lærer eller elev, så dyk ned i undervisningsmaterialet på Verdenstimen.