Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

På en generation er andelen af mennesker, der bor i slum, næsten halveret

Flere og flere flyt­ter fra land til by, og allerede i 2050 for­ventes det, at to tredjedele af verdens befolkning bor i byer. Derfor er det vigtigt, at verdens byer og lokalsam­fund bliver bæredygtige – både når det handler om miljø og om sociale forhold. Men byerne har nogle store udfordringer, som skal løses: Luftforurening, affaldshåndtering, manglende offen­tlig transport, samt slum og andre dårlige boliger. Byernes problemer ses tyde­ligt i verdens slumkvarterer, hvor skidt, støj og sygdomme er hverdagen for omkring 1033 millioner mennesker. Selvom der stadig er for mange mennesker i verdens slumkvarterer, så går det fremad. På verdensplan er andelen af mennesker, der lever i slum, næsten halveret mellem 1990 til 2018, viser tal fra FN. Det er især i Asien og Latinamerika, at andelen er faldet.

Danskerne er trygge i det offentlige rum

I Danmark ser byernes problemer lidt anderledes ud. Herhjemme skal flere busser og biler køre på el, og så er boligpriserne i de store byer så høje, at folk uden høje indkom­ster bliver presset ud af byerne. I 2019 var det for eksempel 12 procent af danskere med den laveste indkomst, som oplevede boligudgiften som en ’tung byrde’ og 36 pro­cent, som oplevede den som ’noget af en byrde’. Når danskerne går ud af deres boliger, er de til gengæld generelt godt tilfredse. 85,5 pro­cent af danskerne føler sig nemlig trygge, når de er i det offentlige rum. Dog er andelen lidt lavere for dem, som bor i udsatte boligom­råder, hvor 71 procent føler sig trygge i det offentlige rum.

Sådan går det med målet i Danmark

Her finder du data for målet. Klik på kilden for at dykke ned i tallene.

Det årlige gennemsnitsniveau af fine partikler i byer
Kilde: Danmarks Statistik

  1. PM10 - By, baggrund
  2. PM10 - By, gade
  3. PM2,5 - By, baggrund
  4. PM2,5 - By, gade
101520253035201020112012201320142015

Forklaring: Vægtet indbyggertal. Indikatoren er beregnet af Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet. Data stammer fra 11 overvågningsstationer, hvoraf 9 overvågningsstationer er beliggende i de fire største byer. Disse målinger suppleres med estimationer vha. luftkvalitetsmodeller. Indikatoren stemmer overens med FN's definition.

Delmål

Hvert Verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Nyheder og materialer

Hent ikonerne, læs nyheder og find events

Hvad kan du gøre?

Brug Verdensmålene, hvis du arbejder i en virksomhed, organisation eller kommune. Find ikoner, rapporter og andre materialer her. Er du lærer eller elev, så dyk ned i undervisningsmaterialet på Verdenstimen.