Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Vores overforbrug skal ned, og ressourcerne skal cirkulere rundt igen og igen

I dag forbruger især de rige lande for meget og for uholdbart. En tredjedel af verdens mad bliver smidt ud, og der bliver drevet rovdrift på naturressourcer af alle slags. Verdensmål 12 lægger ikke op til, at vi skal vende tilbage til stenalderen og helt droppe rejser og læk­ker mad. Men vi skal fordele forbruget mere ligeligt mel­lem landene. Og så skal alle verdens lande blive bedre til at genanvende ressourcer, undgå ressourcespild og gøre forbruget mere bæredyg­tigt. En del af Verdensmål 12 handler også om at reducere affaldsmængderne betyde­ligt, og at skadelige kemi­kalier fra produktion af ting som mobiltelefoner, biler, tøj og køleskabe skal udskiftes med mindre skadelige stof­fer, som ikke udledes direkte i miljøet.

Danskerne er globale storforbrugere

I Danmark er vi langt fremme i forhold til at udvikle teknologier, som kan gøre produktion og forbrug mere bæredygtigt. Samtidig ligger vi helt i top over de lande, der forbru­ger allermest – hvis hele verdens befolkning levede som danskerne, så skulle vi bruge fire jordkloder for at dække forbruget. Vi er blandt andet storforbru­gere af mad, tøj og elek­tronik. Man kan derfor sige, at vi i Danmark har et stort potentiale for bæredyg­tigt forbrug, som vi skal se at få indfriet. Og på nogle områder er vi allerede godt på vej. Blandt andet har vi et meget effektivt gen­brugssystem for flasker og dåser, der alene i 2020 ind­samlede 1,7 mia. stykker emballage. Og i etagebol­iger er madspild faldet med 24 procent per person siden 2011.

Sådan går det med målet i Danmark

Her finder du data for målet. Klik på kilden for at dykke ned i tallene.

Indenlandsk materialeanvendelse i kilo pr. person
Kilde: Danmarks Statistik

24.200

National genanvendelsesrate
Kilde: Danmarks Statistik

  1. For affald i %
6062646668702011201220142015

Delmål

Hvert Verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Nyheder og materialer

Hent ikonerne, læs nyheder og find events

Hvad kan du gøre?

Brug Verdensmålene, hvis du arbejder i en virksomhed, organisation eller kommune. Find ikoner, rapporter og andre materialer her. Er du lærer eller elev, så dyk ned i undervisningsmaterialet på Verdenstimen.