Vores formål

Vi ønsker at udbrede kendskabet til Verdensmålene blandt danskerne, så endnu flere kan være med til at skabe en bæredygtig fremtid. Verdensmålene gælder også i Danmark, men vi kan kun arbejde effektivt med målene, hvis så mange som muligt kender til dem.

Verdensmålene er en historisk ambition om at løse klodens store udfordringer. Det er verdens største plan, der sætter en bæredygtig retning for alle lande, også Danmark: Vi skal udrydde fattigdom, gøre en ende på sult og bekæmpe både klimaforandringer og ulighed. Herhjemme er vi heldigvis så privilegerede, at vi ikke er truet af sult og nød, men det betyder ikke, at Verdensmålene ikke er vigtige for os. Målene er nemlig en ramme for bæredygtig udvikling af hele vores samfund, fra ligestilling over infrastruktur til uddannelse.

Hvis vi skal nå Verdensmålene i 2030, er det afgørende, at vi alle sammen lærer om dem. Kun sådan kan vi sikre, at vores politiske ledere tager ansvar og leverer resultater på klodens største udfordringer – men det er også vigtigt, fordi alle selv kan gøre noget, hvad enten det er som privatperson, arbejdsplads eller organisation. Jo flere der ved, hvordan vi kan handle for Verdensmålene, jo flere kan være med til at vende udfordringer til løsninger.

Derfor skriver vi nyheder om Verdensmålene i Danmark og om de borgere, organisationer, virksomheder og myndigheder, der skaber bæredygtige løsninger – men også om de udfordringer, Danmark har med at nå målene. Samtidig er verdensmål.org også en platform, hvor vi samler løsninger, eksempler og materialer til inspiration til alle, der gerne vil tage Verdensmålene til sig, hvad enten det er i privatlivet eller på arbejdet. Vi vil gøre det nemt for danskerne at orientere sig i og få kendskab til målene, og vi vil inspirere til handling lokalt, kommunalt og nationalt.

Verdensmål.org er drevet af Verdens Bedste Nyheder og finansieret af Regeringen. Vi er en uafhængig redaktion, der bruger konstruktiv journalistik til at undersøge vejen mod Verdensmålene i Danmark. Vi sætter fokus på løsninger og fremskridt, men vi undersøger også kritisk de forskellige problemer for den bæredygtige omstilling og den danske implementering af Verdensmålene. Vi stræber efter at leve op til den højeste journalistiske standard, vi er tilmeldt Pressenævnet og vores historier er baseret på statistik, fakta og pålidelige kilder. Vi skelner klart mellem redaktionelt indhold, debatstof og materialer.

Hvad kan du gøre?

Brug Verdensmålene, hvis du arbejder i en virksomhed, organisation eller kommune eller er underviser - og i din hverdag. Er du skoleelev, så lav opgave om Verdensmålene.