Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Verden er forbundet af teknologi

Mål nummer 9 virker måske som et af de Verdensmål, der er mest abstrakte. Men i bund og grund handler målet om at få alle lande til at løbe rundt på en smartere måde. Der kræver flere og bedre veje, jernbaner og havne, så vi nemmere kan handle med hinanden, og så skal alle have teknologisk infrastruk­tur som internet- og telefonadgang, så vi på tværs af lande og samfund kan kommunikere og dele viden. Industri og infrastruktur skal blive mere bæredyg­tig, og forskningen skal styrkes. I dag lever cirka 97 pro­cent af verdens befolkning i områder, hvor der er mobildækning, og selv i de mindste landsbyer har folk tit adgang til mobiltelefoner, selvom det langt fra altid er en smartphone af nyeste model. Det er et vigtigt fremskridt. Dog er der oft­est kun dækning med basalt mobilnet, og to tredjedele af dem, som bor uden for de større byer, har ikke dækning med bredbånd (3G). Og selv i de områder, hvor der er 3G, er det ikke sikkert, at folk har råd til at gå online.

Danmark er innovativ frontløber

Verdensmål 9 handler også om innovation og nye teknologiske løsninger, som kan hjælpe den grønne omstilling på vej. Her klarer Danmark sig grundlæggende godt. Vi har for eksempel dobbelt så mange patenter på miljørelaterede teknologier i forhold til gennemsnittet i verden, og i 2021 kom lidt over halvdelen af den samlede danske elproduktion fra vindmøller.

Sådan går det med målet i Danmark

Her finder du data for målet. Klik på kilden for at dykke ned i tallene.

CO2-udledning ift. værditilvækst
Kilde: Danmarks Statistik

  1. CO2-udledning ift. værditilvækst / index
70758085909510020102011201220132014201520162017

Forklaring: Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik på basis af emissionsregnskabet og nationalregnskabet. Data er eksklusive CO2 fra biomasse. Emissioner fra brugen af brændstof bunkret i udlandet af dansk opererede skibe, fly og køretøjer er inkluderet i overensstemmelse med nationalregnskabets residensprincip. Værditilvækst er opgjort i 2010-priser, kædede værdier. Emissionsregnskabet er en del af Danmarks Statistiks grønne nationalregnskab og indikatoren er således i overensstemmelse med principperne i den internationale miljøregnskabsmanual SEEA2012 udgivet af FN, Verdensbanken, IMF, OECD og Eurostat.

Udgifter til forskning og udvikling som en andel af BNP
Kilde: Danmarks Statistik

  1. I alt (pct. af BNP)
22,533,5420072008200920102011201220132014201520162017

Forklaring: Udgifter til forskning og udvikling er baseret på statistikken, der indsamles af Danmarks Statistik årligt sat i forhold til BNP for de samme år. Indikatoren er baseret på FN's definition.

Delmål

Hvert Verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Nyheder og materialer

Hent ikonerne, læs nyheder og find events

Hvad kan du gøre?

Brug Verdensmålene, hvis du arbejder i en virksomhed, organisation eller kommune. Find ikoner, rapporter og andre materialer her. Er du lærer eller elev, så dyk ned i undervisningsmaterialet på Verdenstimen.