Lær, hvordan vi løser klimaudfordringerne

Lær, hvordan vi løser klimaudfordringerne

Det digitale undervisningsmateriale tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål og kommer bredt omkring de største udfordringer, som verden står overfor i dag. Materialet har et klimafokus med et løsningsorienteret perspektiv.

CONCITO’s klimaambassade har udviklet et interaktivt og løsningsorienteret undervisningsmateriale til web og iPad om FN’s verdensmål og klima. Materialet tager udgangspunkt i forskellige udviklingslande som gennemgående cases men sætter også fokus på, hvad vi selv kan gøre i Danmark for at opfylde målene gennem forskellige opgaver og dilemmaer. Materialet kan både bruges i kortere eller længere forløb.

Eleverne vil blandt andet lære om, hvordan man kan sikre et bæredygtigt forbrug af ressourcer, mad og vand til en verden, hvor den samlede befolkning vokser, og hvordan byer påvirker og kan tilpasse sig fremtidens klima. Derudover er der også fokus på, hvordan skov forvaltes bæredygtigt.

Undervisningsmaterialet er udviklet af CONCITO’s Klimaambassade med støtte fra med støtte fra Danidas oplysningsbevilling.

Hent iBook her.

Download materiale