Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden

Det første af FN’s verdensmål handler om at afskaffe verdens fattigdom inden 2030. Det handler især om at give muligheder for mennesker i verdens fattigste lande. Verdensbanken definerer ”ekstrem fattigdom” som en personlig indkomst på under 1,9 dollars om dagen – dvs. cirka 13 kroner. Det bliver en stor udfordring, men vi er allerede godt på vej.

I 1990 var der omkring 1.580 millioner ekstremt fattige mennesker i verden, men i dag er antallet faldet til 767 millioner. Faldet er sket samtidig med, at verdens befolkning er steget. Det betyder, at andelen af ekstremt fattige mennesker i verden er faldet fra omkring 35 procent i 1990 til lidt under 11 procent i dag, ifølge Verdensbankens seneste tal fra 2013. I runde tal svarer det til, at hver tredje verdensborger var ekstremt fattig dengang, og kun lidt over hver tiende nu.

Men det er ikke nok bare at gøre en ende på den mest ekstreme fattigdom. Et liv med to eller tre dollars om dagen er stadig for hårdt, for det er ikke penge nok til at få tilstrækkelig næring i maden, sende børn i skole, og andre helt grundlæggende behov. Derfor er det også en del af Verdensmål 1, at andelen af mennesker der lever under hvert lands egen (ofte højere) fattigdomsgrænse skal halveres.

At mindske fattigdommen kræver både bæredygtig økonomisk vækst og en mere retfærdig indretning af landene. De fattige skal have grundlæggende rettigheder og adgang til uddannelse og teknologi, så de kan skabe et bedre liv for sig selv og deres efterkommere. Og alt dette skal ske bæredygtigt – dvs. ved at bruge planetens ressourcer uden at ødelægge mulighederne for vores efterkommere.

Sådan går det med målet i Danmark

Her finder du data for målet. Klik på kilden for at dykke ned i tallene.

Andel af mænd, som lever under fattigdomsgrænsen
Kilde: Danmarks Statistik

  1. 2015 (4,1%)
  2. 2016 (4,5%)
  3. 2017 (5%)
4,1%20154,5%20165%2017

Forklaring: Relativ fattigdom (lav indkomst, lav formue, ekskl. studerende mv.)

Andel af kvinder, som lever under fattigdomsgrænsen
Kilde: Danmarks Statistik

  1. 2015 (3,1%)
  2. 2016 (3,5%)
  3. 2017 (3,9%)
3,1%20153,5%20163,9%2017

Forklaring: Relativ fattigdom (lav indkomst, lav formue, ekskl. studerende mv.)

Delmål

Hvert Verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Nyheder og materialer

Hent ikonerne, læs nyheder og find events

Hvad kan du gøre?

Brug Verdensmålene, hvis du arbejder i en virksomhed, organisation eller kommune eller er underviser - og i din hverdag. Er du skoleelev, så lav opgave om Verdensmålene.