Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden

Andelen af ekstremt fattige er raslet ned, men der er stadig lang vej til at afskaffe fattigdom

Det første af de 17 Verdensmål handler om at afskaffe fat­tigdom. I praksis betyder det, at alle mennesker skal have mindst 1,90 dollars om dagen at leve for. Samtidig skal andelen af fattige men­nesker, som har lidt mere end 1,90 dollars om dagen, men stadig kæmper med at få mad på bordet og rent tøj på deres børn, halveres. Heldigvis er fattigdommen på verdensplan raslet ned gennem den seneste genera­tion. I 1990 levede godt hver tredje person på jorden i eks­trem fattigdom – i 2019 var det hver tiende. Det svarer til omkring 730 millioner men­nesker. Nedlukningerne af verden som følge af corona-pandemien har dog betydet, at den globale ekstreme fat­tigdom nu igen er steget med cirka 97 millioner per­soner, hvilket næsten skruer kampen mod fattigdom til­bage til 2017. Omvendt kan fortsat økonomisk udvikling, udviklingshjælp og sociale sikkerhedsnet være med til at give de fattigste en vej ud af fattigdommen.

Danske børn i fattigdom er næsten fordoblet på 20 år

Selvom der næsten ikke findes ekstrem fattig­dom i Danmark, så findes der relativ fattigdom. Relativ fattigdom måles ud fra den nationale fattig­domsgrænse, som er den mindste indkomst, man kan leve et værdigt liv for i Danmark. I 2020 var der 241.700 danskere i rela­tiv fattigdom, hvilket er et fald på 8.000 fra året før. I Danmark er der særligt fokus på fattigdom blandt børn, og det vurderes, at cirka 56.500 børn levede under den nationale fattig­domsgrænse i 2020 – et lille fald i forhold til 2019, men næsten en fordobling siden 2001. Når et barn vokser op i fattigdom i Danmark, kan det for eksempel betyde, at barnet lider materielle afsavn eller for eksempel ikke har mulighed for at gå til fritidsaktiviteter eller holde børnefødselsdag.

Sådan går det med målet i Danmark

Her finder du data for målet. Klik på kilden for at dykke ned i tallene.

Andel af mænd, som lever under fattigdomsgrænsen
Kilde: Danmarks Statistik

  1. 2015 (4,1%)
  2. 2016 (4,5%)
  3. 2017 (5%)
4,1%20154,5%20165%2017

Forklaring: Relativ fattigdom (lav indkomst, lav formue, ekskl. studerende mv.)

Andel af kvinder, som lever under fattigdomsgrænsen
Kilde: Danmarks Statistik

  1. 2015 (3,1%)
  2. 2016 (3,5%)
  3. 2017 (3,9%)
3,1%20153,5%20163,9%2017

Forklaring: Relativ fattigdom (lav indkomst, lav formue, ekskl. studerende mv.)

Delmål

Hvert Verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Nyheder og materialer

Hent ikonerne, læs nyheder og find events

Brug Verdensmålene

Brug Verdensmålene, hvis du arbejder i en virksomhed, organisation eller kommune. Find ikoner, rapporter og andre materialer her. Er du lærer eller elev, så dyk ned i undervisningsmaterialet på Verdenstimen.