Vi skal sikre bæredygtig adgang til og forvaltning af vand og sanitet for alle

Ambitionen for Verdensmål 6 er, at alle mennesker skal have adgang til rent drikkevand. Samtidig skal alle mennesker have adgang til ordentlig sanitet og hygiejne, hvilket blandt andet omfatter ordentlig kloakering og toiletforhold.

Rent vand er en af de vigtigste forudsætninger for sundhed, og derfor er det en god nyhed, at 91 procent af verdens befolkning nu har adgang til en forbedret vandkilde. I år 2000 var det kun 82 procent. ”Forbedret” betyder, at man ikke længere henter vandet direkte fra søer og floder, hvor vandet ofte kan være beskidt og sygdomsfremkaldende, men i stedet har adgang til en brønd, en vandpumpe, eller måske ligefrem har fået en vandhane derhjemme.

Omkring 946 millioner mennesker er stadig nødt til at besørge på marken eller i skoven, langs togskinner eller måske på åben gade, fordi de ikke har mulighed for at gå på toilettet. Det er ikke bare ubehageligt, men også med til at sprede sygdomme, der slår mange mennesker ihjel. Adgangen til bedre toiletforhold er dog steget siden 2000, hvor 59 procent af verdens befolkning havde adgang til et toilet. I dag er tallet omkring 68 procent.

Sidst men ikke mindst handler mål 6 om at forvalte verdens vandressourcer på en bæredygtig måde. Vi skal blive bedre til at indsamle og bruge regnvand, fjerne saltet fra havvand, behandle vores spildevand, og beskytte og genoprette de naturområder, hvor vandet ofte kommer fra. Ifølge FN’s Fødevareorganisation FAO leverer skove og vådområder omkring 75 procent af det ferskvand, som vi bruger i verdens byer, i industrien og i landbruget.

Sådan går det med målet i Danmark

Her finder du data for målet. Klik på kilden for at dykke ned i tallene.

Ændring i omfanget af vandrelaterede økosystemer
Kilde: Danmarks Statistik

  1. Træbevokset areal 2011 (12,5%)
  2. Træbevokset areal 2016 (12,7%)
  3. Våde lysåbne habitater 2011 (4,9%)
  4. Våde lysåbne habitater 2016 (5,3%)
12,5%Træbevokset areal 201112,7%Træbevokset areal 20164,9%Våde lysåbne habitater 20115,3%Våde lysåbne habitater 2016

Forklaring: Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik på basis af arealregnskabet. Indikatoren viser udbredelsen af de udvalgte arealdækketyper i 2011 og 2016 som andel af det samlede danske areal. Arealregnskabet er en del af Danmarks Statistiks grønne nationalregnskab og indikatoren er således i overensstemmelse med principperne i den internationale miljøregnskabsmanual SEEA2012 udgivet af FN, Verdensbanken, IMF, OECD og Eurostat.

Delmål

Hvert Verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Nyheder og materialer

Hent ikonerne, læs nyheder og find events

Hvad kan du gøre?

Brug Verdensmålene, hvis du arbejder i en virksomhed, organisation eller kommune eller er underviser - og i din hverdag. Er du skoleelev, så lav opgave om Verdensmålene.