Vi skal reducere ulighed i og mellem lande.

Den største faktor for vores levestandard er, hvem vi bliver født af

Det tiende Verdensmål handler om at gøre den økonomiske ulighed mellem mennesker og lande mindre. I Danmark er der en relativt mindre for­skel på dem, der tjener mest og dem, der tjener mindst, i forhold til resten af verden. I den seneste opgørelse fra OECD over verdens mest lige lande, i forhold til ind­komst, ligger Danmark på en syvendeplads. På verdens­plan er der dog stadig meget at arbejde for, for uligheden er ekstrem og vil blive ved med at være ekstrem i lang tid fremover. Den største faktor for det enkelte men­neskes levestandard er kort sagt, hvor det bliver født og af hvem. Men der kom­mer langsomt mere og mere fokus på, at den ekstreme ulighed skal bekæmpes. Det skyldes blandt andet, at eks­trem ulighed hæmmer økon­omisk vækst og udvikling, og at ulighed kan føre til politisk uro. Konkret skal kampen mod ulighed måles på, at indkomsten for de fattig­ste 40 procent af hvert lands befolkning skal stige hur­tigere end gennemsnittet. Desværre har nedlukninger og nedgang i verdensøkon­omien som følge af corona-pandemien forstærket uligheden, og Verdensbanken anslår, at uligheden mellem lande vil stige for første gang i en generation.

Minoriteterne er dårligt repræsenteret herhjemme

Selvom Danmark er et af verdens mest lige lande, så vokser nogle danske børn stadig op i familier, hvor de ikke kan få hjælp til lektier, eller hvor der ikke er råd til at gå til fritidsaktiviteter. Det kan have betydning for de muligheder, som børnene får senere i livet. Ifølge tal fra 2020 er det kun syv procent af dem, der vokser op i en familie fra den laveste ind­komstklasse, der som vok­sne ender i den højeste ind­komstklasse. Modsat er 22 procent af dem, der vokser op i en familie i den højeste indkomstklasse, også selv i den samme klasse, når de bliver voksne. Derfor handler målet i Danmark om at give alle lige muligheder og stoppe diskrimina­tion, så ingen lades i stik­ken. Det kunne være ved at mindske den negative sociale arv eller ved at bekæmpe ulighed i forhold til handicap eller etnisk baggrund. Kun 3-4 procent af de folkevalgte poster i kommuner, Folketinget og regioner var i 2020 besat af danskere med anden etnisk baggrund, selvom grup­pen udgør 14 procent af befolkningen.

Sådan går det med målet i Danmark

Her finder du data for målet. Klik på kilden for at dykke ned i tallene.

Væksten i husholdningsudgifter eller indtægt
Kilde: Dansk Statistik

  1. Hele befolkningen / index
  2. De 40 pct. med lavest indkomst / index
8590951001051102007200820092010201120122013201420152016201720182019

Forklaring: Væksten i husholdningsudgifter eller indtægt pr. indbygger blandt de nederste 40 procent af befolkningen og den samlede befolkning

Andel af mennesker, der lever for under 50 procent af medianindkomsten
Kilde: Danmarks Statistik

  1. 2015 (7,7%)
  2. 2016 (8,3%)
  3. 2017 (8,8%)
7,7%20158,3%20168,8%2017

Delmål

Hvert Verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Nyheder og materialer

Hent ikonerne, læs nyheder og find events

Hvad kan du gøre?

Brug Verdensmålene, hvis du arbejder i en virksomhed, organisation eller kommune. Find ikoner, rapporter og andre materialer her. Er du lærer eller elev, så dyk ned i undervisningsmaterialet på Verdenstimen.