Lær om globale værdikæder

Lær om globale værdikæder

Hvordan påvirker dit tøj, mad og smartphone mennesker og miljø i hele værdikæden? Bliv klogere på, hvordan du kan gøre dit forbrug mere bæredygtigt.

Materialet giver eleverne viden til at kunne analysere en række globale værdikæder og giver dem mulighed for at arbejde med problemstillinger, som relaterer sig til vores forbrug. Ved at analysere konkrete produkters værdikæder – produkter som eleverne kender og selv bruger dagligt – er idéen at motivere til interesse, stillingtagen, engagement hos eleverne for samfundsmæssige forhold som globalisering, bæredygtig udvikling og social ansvarlighed /CSR. Det ultimative mål er at motivere til handling. Hvad kan vi hver især gøre, når vi køber produkter?

Materialet består af en introduktion til globale værdikæder, fem konkrete værdikæde-cases og supplerende tekster. Materialet omfatter også en film om globale værdikæder (varighed: 7:35 min.) der f.eks. kan bruges til at indlede forløbet med. Det handler om tøj, mobiltelefoner, soja – kød, rejer og grøntsager. FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling introduceres også og diskussionerne linkes til udvalgte mål.

Udgangspunktet er os selv som forbrugere, og der lægges op til refleksion: Hvad betyder vores valg af varer globalt set for økonomi, mennesker og miljø? Problemstillinger som arbejdstagerrettigheder og ordentligt arbejdsmiljø, børnearbejde, moderne slaveri, retten til jord, forurening og klimaforandringer tages op med fokus på vores handlemuligheder sammen og hver især – for at skabe håb og handlekompetence.

Der er en række opgaveforslag, samt en lærervejledning og lektionsplan. Der lægges op til at arbejde med en primær case – tøj – samt gruppearbejde med de øvrige cases og en afsluttende opgave.

Download materiale