Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Lige mange piger og drenge kommer på skolebænken

Verdensmål 4 handler om, at alle skal have adgang til god uddannelse og mulighed for livslang læring. Selvom alle Verdensmål hænger sam­men, så er mål 4 om kvalitet­suddannelse til alle måske alligevel det vigtigste af målene. Det mener de 10 millioner mennesker, der besvarede FN’s online afstemn­ing om hvilket Verdensmål, der var vigtigst for dem og deres familie, i hvert fald. På verdensplan går det held­igvis fremad på den lange bane. Hvor det i 1970 kun var cirka 75 procent af verdens befolkning, der gennem­førte grundskolen, steg tallet til over 80 procent i firserne, og fra 2000 steg tallet igen, så over halvfems procent af verdens børn i dag gennem­fører. Hvor det tidligere oftere var drengene, der fik muligheden, er der nu næsten lige mange drenge og piger, der starter i skole. Men coro­na-nedlukningerne har ramt skoler og skolebørn verden over med kolossal kraft. FN’s Børneorganisation UNICEF kalder pandemien for den største uddannelseskrise nogensinde. Nedlukningerne har ramt flere end 1,6 milli­arder elever og studerende, og læringstabet har været både enormt og ulige.

I Danmark er 45.000 unge uden uddannelse eller arbejde

Det danske skolesystem er internationalt anerkendt for at være et af de bedste og mest lige i verden. Men også i Danmark er der udfordringer i skolesystemet. I en dansk sammenhæng er der fokus på at bryde den negative sociale arv, så de børn, der kommer fra bogligt svage hjem, også får en uddannelse. Flere skal også videreuddanne sig og tage en erhvervsuddannelse. I dag er omkring 45.000 danske unge mellem 15 og 24 år hver­ken i gang med en uddannelse eller i arbejde, og selvom det er et lille fald i forhold til de foregående år, så er andelen stadig næsten dobbelt så høj som den danske målsætning for de unge.

Sådan går det med målet i Danmark

Her finder du data for målet. Klik på kilden for at dykke ned i tallene.

Læsning og matematik drenge
Kilde: Danmarks Statistik

  1. Matematik (97,3%)
  2. Læsning (96,1%)
97,3%Matematik96,1%Læsning

Forklaring: Andel af børn og unge: (a) i 2/3 klasse; (b) ved afslutning af 5. klasse og (c) ved afslutning af 9. klasse, hvor der mindst er opnået minimumsfærdigheder i (i) læsning og (ii) regning, opdelt på køn

Læsning og matematik piger
Kilde: Danmarks Statistik

  1. Matematik piger (96,1%)
  2. Læsning piger (98,3%)
96,1%Matematik piger98,3%Læsning piger

Forklaring: Andel af børn og unge: (a) i 2/3 klasse; (b) ved afslutning af 5. klasse og (c) ved afslutning af 9. klasse, hvor der mindst er opnået minimumsfærdigheder i (i) læsning og (ii) regning, opdelt på køn

Delmål

Hvert Verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Nyheder og materialer

Hent ikonerne, læs nyheder og find events

Hvad kan du gøre?

Brug Verdensmålene, hvis du arbejder i en virksomhed, organisation eller kommune. Find ikoner, rapporter og andre materialer her. Er du lærer eller elev, så dyk ned i undervisningsmaterialet på Verdenstimen.