Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug.

Krig og klimaforandringer betyder, at sult i verden stiger

Verdensmål 2 hand-ler om, at ingen mennesker skal sulte, og at der skal være god, sund og bæredygtig mad til alle. Siden år 2000 er ande­len af verdens befolkning, der sulter, faldet fra 13 pro­cent til cirka 9,9 procent5. Det er et stort skridt i den rig­tige retning, men det bety­der samtidig, at der stadig er mellem 720 og 811 mil­lioner mennesker, der hver aften må gå sultne i seng. Faktisk er antallet af menne­sker, som sulter, vokset med 118 millioner mennesker fra 2019 til 20207 på grund af klimaforandringer, corona-nedlukninger og væbnede konflikter i blandt andet Syrien og Yemen. Den udvikling sigter Verdensmål 2 efter at vende.

Danskerne har lunkne madvaner

I en dansk sammenhæng handler målet især om, at flere skal spise sundt, og at alle skal have råd til god og varieret kost. Tal fra 2017 viser, at kun 17,5 procent af danskerne spiser deci-deret sundt, og at 66,5 procent af danskerne spiser en blandet kost, som har både sunde og usunde ele­menter. Det tegner et lun­kent billede af danskernes madvaner. Både i Danmark og på verdensplan fører usund kost hvert år til en række problemer for både borgere og samfund. Blandt andet livsstilssygdomme og problemer med koncen­tration og læring. Samtidig er Danmarks intensive landbrugsproduktion ikke bæredygtig, og både miljø og klima bliver voldsomt belastet.

Delmål

Hvert Verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Nyheder og materialer

Hent ikonerne, læs nyheder og find events

Hvad kan du gøre?

Brug Verdensmålene, hvis du arbejder i en virksomhed, organisation eller kommune. Find ikoner, rapporter og andre materialer her. Er du lærer eller elev, så dyk ned i undervisningsmaterialet på Verdenstimen.