Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Gode jobs er vejen til vækst og velstand

Flere end 700 millioner mennesker lever sta­dig i ekstrem fattig­dom. Verdensmål 8 handler om, at de, der har mindst, skal have mulighed for at arbejde sig ud af fattigdommen gen­nem anstændigt arbejde – og med ordentlige rettigheder for arbejderne. Men for at skabe anstændige jobs skal der være økonomisk vækst, og især i verdens fattig­ste lande. En tommelfingerregel er, at levestandarden i et land bliver fordoblet på 10 år, hvis væksten er på syv procent hvert år. Det er generelt gået den rigtige vej: Verdensbankens data viser, at væksten i de mindst udviklede lande var over syv procent fra 2005-2007. Men siden har væksten generelt været faldende og svingende i takt med lavere råstof­priser. Alligevel lå væksten stadig lidt over 5 procent i 2019, før pandemien brød ud. Dog er vækst ikke altid en garanti for, at verdens fat­tigste også får gavn af den nye velstand. Derfor hænger Verdensmål 8 tæt sammen med Verdensmål 10 om at nedbringe den globale ulighed, så den øgede velstand kommer alle samfund­slag til gode, og især i bun­den.

Vi skal lære at have en økonomi, der ikke ødelægger kloden

I Danmark har vi generelt økonomisk vækst og anstændige jobs. Til gengæld skal vi blive mere bæredyg­tige og udnytte vores res­sourcer mere cirkulært, for Verdensmål 8 handler også om at afkoble vækst fra ødelæggelsen af miljø og klima. For eksempel ville verden skulle bruge res­sourcerne fra hele fire jordkloder, hvis alle levede og forbrugte som danskerne. Til gengæld er Danmark i verdensklasse, når det kommer til at skabe gode forhold for virksomheder. Ifølge Verdensbanken var Danmark verdens tredje-eller fjerdebedste land at drive virksomhed i peri­oden 2015-2020.

Sådan går det med målet i Danmark

Her finder du data for målet. Klik på kilden for at dykke ned i tallene.

Gennemsnitlig timeløn for kvindelige og mandlige ansatte
Kilde: Danmarks Statistik

  1. Mænd 2017 (278 kr.)
  2. Kvinder 2017 (242 kr.)
278 kr.Mænd 2017242 kr.Kvinder 2017

Forklaring: Indikatoren følger ikke FN’s definition. Grunden er, at definitionen kan betyde at de danske tal for den offentlige og private sektor ikke kan sammenlignes. I det offentlige har vi alle pension, som en del af vores løn, men det er ikke sikkert, at man har det i den private sektor. I den private sektor kan man i stedet blive aflønnet med en højere løn og så kan man selv vælge om man vil oprette en pensionsopsparing. Ifølge FN’s definition, så skal pensionen ikke indgå, men så er sektorerne ikke sammenlignelige. Derfor bruger vi den danske definition af løn. Det er ikke muligt at opgøre antal personer med handicap, da Danmarks Statistik har ikke nogen fyldestgørende afgrænsning af personer med handicap på registerbasis.

Delmål

Hvert Verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Nyheder og materialer

Hent ikonerne, læs nyheder og find events

Hvad kan du gøre?

Brug Verdensmålene, hvis du arbejder i en virksomhed, organisation eller kommune. Find ikoner, rapporter og andre materialer her. Er du lærer eller elev, så dyk ned i undervisningsmaterialet på Verdenstimen.