Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Når hundreder af millioner af mennesker skal have mulighed for at arbejde sig ud af ekstrem fattigdom, kræver det økonomisk vækst. FN sigter mod, at væksten i de mindst udviklede lande skal op på syv procent. Tallet er ikke tilfældigt valgt – ifølge Verdensbanken bliver levestandarden fordoblet på et årti, hvis væksten er på syv procent årligt. Vi er dog stadig et stykke fra det magiske syvtal. Væksten i de mindst udviklede lande lå på omkring 3,5 procent årligt fra 2000-2014, og forventes at blive på 5,5 procent i 2017.

Mange udviklingslande lande bygger deres økonomi på at sælge råstoffer, og væksten hænger derfor tæt sammen med prisen på råstoffer på verdensmarkedet. Når prisen falder, går væksten i stå i disse lande. Men omvendt har mange fattige lande et stort overskud af unge mennesker, som er bedre uddannede end tidligere. Det giver gode forudsætninger for økonomien.

Økonomisk vækst er ikke i sig selv nogen garanti for, at et lands befolkning kommer ud af fattigdom. Hvis uligheden stiger, kan den øgede rigdom fra væksten ende hos få ekstremt rige personer. Derfor er der også et Verdensmål om at nedbringe den globale ulighed (mål 10).

Den økonomiske vækst sætter også jordens ressourcer under pres. Verdensmålenes ambition er, at væksten skal være bæredygtig, hvilket blandt andet betyder, at vi skal bruge de globale ressourcer mere effektivt i forbindelse med forbrug og produktion. Vi skal også arbejde for at afkoble økonomisk vækst fra ødelæggelse af miljøet. Et eksempel kunne være, at verdens skove ikke skal fældes for at opnå en kortvarig økonomisk gevinst, men i stedet bevares og bruges år efter år.

Sidst men ikke mindst skal der fokus på arbejdstagerrettigheder, så fattige ikke bare får et arbejde, men også værdige og sikre forhold. Der skal slås ned på menneskehandel med det samme, og senest fra 2025 skal alle former for børnearbejde helt være stoppet.

Sådan går det med målet i Danmark

Her finder du data for målet. Klik på kilden for at dykke ned i tallene.

Gennemsnitlig timeløn for kvindelige og mandlige ansatte
Kilde: Danmarks Statistik

  1. Mænd 2017 (278 kr.)
  2. Kvinder 2017 (242 kr.)
278 kr.Mænd 2017242 kr.Kvinder 2017

Forklaring: Indikatoren følger ikke FN’s definition. Grunden er, at definitionen kan betyde at de danske tal for den offentlige og private sektor ikke kan sammenlignes. I det offentlige har vi alle pension, som en del af vores løn, men det er ikke sikkert, at man har det i den private sektor. I den private sektor kan man i stedet blive aflønnet med en højere løn og så kan man selv vælge om man vil oprette en pensionsopsparing. Ifølge FN’s definition, så skal pensionen ikke indgå, men så er sektorerne ikke sammenlignelige. Derfor bruger vi den danske definition af løn. Det er ikke muligt at opgøre antal personer med handicap, da Danmarks Statistik har ikke nogen fyldestgørende afgrænsning af personer med handicap på registerbasis.

Delmål

Hvert Verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Nyheder og materialer

Hent ikonerne, læs nyheder og find events

Hvad kan du gøre?

Brug Verdensmålene, hvis du arbejder i en virksomhed, organisation eller kommune eller er underviser - og i din hverdag. Er du skoleelev, så lav opgave om Verdensmålene.