Kan du skabe “En bedre verden”?

Kan du skabe “En bedre verden”?

“En bedre verden” er et semidigitalt undervisningsforløb om bæredygtig udvikling. Ved at bygge deres eget land, kommer eleverne til at træffe beslutninger, der vedrører både fattigdom, klimaudfordringer og lighed mellem kønnene.

Copenhagen Game Lab har i samarbejde med Verdens Bedste Nyheder udviklet “En bedre verden”. I spilforløbet møder eleverne temaer såsom fattigdom, klimaudfordringer og ulighed mellem køn, når de i mindre grupper skal opbygge deres eget fiktive land og derved træffe beslutninger om økonomi, bæredygtighed og socialpolitik. Eleverne agerer taskforce og skal vælge hvilke verdensmål, de vil kæmpe for. For at nå i mål skal de optjene brainpower ved at skrive tekster, lave fremlæggelser, finde på kampagner og andet. Deres brainpower investeres så i tiltag, såsom skoler, ingeniører og andet, der hjælper til at opbygge deres land og derved opfylde målene.

Det er spilbaseret undervisningsmateriale med et online narrativ, men selve undervisningen er kernefagligt stof og derved også fysiske opgaver i klasseværelset, hvilket giver læreren en helt central rolle i undervisningsforløbet. Læring gennem spil og leg er en spændende vinkel inden for undervisningssammenhænge, da læring indlejres bedre, når det er erfaret, fremfor blot fortalt.
“En bedre verden” er skabt under konceptet “Klasserumsspil”, som kort fortalt er kernefaglig og multimodal undervisning, som er udviklet af lærere til lærere – alle i hver deres semidigitale univers.

Download materiale