Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Færre barnebrude og flere kvinder i parlamenter: Langsom fremgang for ligestillingen

Halvdelen af jor­dens befolkning er kvinder, men det er ikke altid, at de kan del-tage på lige fod i samfun­det og bestemme over egen krop og egne liv. Det skal det femte Verdensmål ændre. Målet sigter mod, at kvinder og piger skal have samme muligheder og rettigheder som mænd, og at al køns­baseret vold skal stoppe inden 2030. Selvom det er store ord, så går udviklin­gen stille og roligt fremad på flere områder. Eksempelvis kommer der langsomt flere kvinder i verdens parla­menter, og i de seneste ti år er andelen af børneægteskaber i verden faldet med 15 procent, så det i dag ikke længere er hver fjerde pige, der bliver gift, før hun fylder 18 år, men ’kun’ hver femte. Så der er fremskridt, men vi er ikke i nærheden af at være færdige med ligestillingen.

Store ubalancer i ligestillingen i Danmark

I Danmark er mænd og kvinder næsten lige i for­hold til loven. Men der kan være langt fra formelle rettigheder til reel lighed, og derfor handler målet i en dansk kontekst især om at mindske den skjulte ulighed. For eksempel skal der flere kvinder i professor- og lederstillinger, og så skal kvinder have lige så meget i løn som mænd. Ifølge tal fra 2018 er kun omkring 19 procent af topcheferne i Danmark kvinder, og det tal har næsten stået stille siden 2015. I snakken om ligestilling er det vigtigt at huske, at mænd også er udsat for ulighed på en række områder. For eksem­pel er mænd i større risiko for at begå selvmord, flere mænd end kvinder er hjem­løse og flere mænd bliver udsat for vold uden for hjemmet.

Sådan går det med målet i Danmark

Her finder du data for målet. Klik på kilden for at dykke ned i tallene.

Andel af kvinder i ledelse
Kilde: Danmarks Statistik

  1. I alt
  2. Offentlig forvaltning og service
  3. Virksomheder og organisationer
01020304050602010201120122013201420152016

Forklaring: Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik. Antallet af kvindelige lønmodtagere i ledelse er sat i forhold til antallet af lønmodtagere i ledelse i alt.

Andel af tid, der er anvendt på ulønnet hus- og omsorgsarbejde, opdelt efter køn, alder og lokalitet
Kilde: Danmarks Statistik

  1. Kvinder
  2. Mænd
05101520196419751987200120092017

Forklaring: Data stammer fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. Indikatoren er baseret på FN's definition.

Delmål

Hvert Verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Nyheder og materialer

Hent ikonerne, læs nyheder og find events

Hvad kan du gøre?

Brug Verdensmålene, hvis du arbejder i en virksomhed, organisation eller kommune. Find ikoner, rapporter og andre materialer her. Er du lærer eller elev, så dyk ned i undervisningsmaterialet på Verdenstimen.