Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Halvdelen af verdens befolkning er af hunkøn, men denne halvdel kan ikke altid leve og bidrage på lige fod, fordi kvinder ikke alle steder har samme rettigheder og muligheder som mænd. Det femte verdensmål sigter mod, at al diskrimination og vold mod kvinder og piger skal standses overalt i verden, og at kvinderne skal have lige rettigheder til ressourcer som land og ejendom, at deltage i det politiske liv, og ikke mindst bestemme over deres egen krop – heriblandt retten til selv at bestemme, hvor mange børn de vil have, og hvornår.

En af de ting, man kan gøre i praksis for at give kvinder bedre rettigheder er at forbyde børneægteskaber, så unge piger har en chance for at uddanne sig til andet og mere end blot at blive mødre. Stadig flere lande sætter ind mod børneægteskaber, og andelen af ekstremt unge brude falder langsomt i verden. I 1990 blev omkring 12 procent af verdens piger gift, før de var 15 år gamle, og det skete især i Afrika og Asien. I dag er tallet faldet til 7 procent, og det hurtigste fald er sket i det nordlige Afrika. Dette viser, at det er muligt at ændre ved gamle traditioner, selv i meget traditionelle samfund.

Verdens kvinder gør sig også langsomt mere og mere gældende i politik. I 2016 steg antallet af kvinder i verdens parlamenter til 23 procent. I 2006 var tallet kun 17 procent. Men med den nuværende hast vil det stadig tage 45 år, før kvinder og mænd fylder lige meget i parlamenterne.

Sådan går det med målet i Danmark

Her finder du data for målet. Klik på kilden for at dykke ned i tallene.

Andel af kvinder i ledelse
Kilde: Danmarks Statistik

  1. I alt
  2. Offentlig forvaltning og service
  3. Virksomheder og organisationer
01020304050602010201120122013201420152016

Forklaring: Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik. Antallet af kvindelige lønmodtagere i ledelse er sat i forhold til antallet af lønmodtagere i ledelse i alt.

Andel af tid, der er anvendt på ulønnet hus- og omsorgsarbejde, opdelt efter køn, alder og lokalitet
Kilde: Danmarks Statistik

  1. Kvinder
  2. Mænd
05101520196419751987200120092017

Forklaring: Data stammer fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. Indikatoren er baseret på FN's definition.

Delmål

Hvert Verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Nyheder og materialer

Hent ikonerne, læs nyheder og find events

Hvad kan du gøre?

Brug Verdensmålene, hvis du arbejder i en virksomhed, organisation eller kommune eller er underviser - og i din hverdag. Er du skoleelev, så lav opgave om Verdensmålene.