Klimaændringer i Grønland

Klimaændringer i Grønland

Grønland er for mange blevet et symbol på klimaændringerne, og grønlænderne bliver omtalt af mange som de første vidner til ændringerne - men er det kun negativt?

Det er en realitet at der sker store ændringer i klimaet, og at det har store konsekvenser for jordens befolkning. Det bliver tit omtalt som en problematik vi skal tage stilling til i fremtiden, men i mange lande står konsekvernserne tydeligt frem netop nu.

Undervisningsforløbet “Klimaændringer i Grønland” beskæftiger sig med kernestofområdet klimatologi i faget Naturgeografi C og B på STX uddannelsen. Forløbet belyser hvordan naturprocesserne påvirker vores liv på jorden, og hvordan vi mennesker påvirker naturprocesserne.

Med Grønland i fokus, giver undersvisningsmaterialet et perspektiv på hvilke konsekvenser klimaændringerne har og debatten omkring dette.

Download materiale