Fremstilling af Grønland

Fremstilling af Grønland

I Danmark er der gennem tiden blevet skabt et usandt og unuanceret billede af, at grønlændere enten er urfolk eller socialt udsatte.

Dette undervisningsmateriale har til hensigt at nuancere og udfordre det forældede billede og gennem dokumentargenren præsenterer et mere ærligt syn på Grønland og grønlændernes hverdag.

Fordomme og forældede fortællinger hænger tilsyneladende stadig fast i dag til stor frustration for mange grønlændere. De bliver i høj grad påvirket af uvidenhed i deres hverdag. Undervisningsforløbet “Fremstilling af Grønland” beskæftiger sig med det mediemæssige stofområde og passer til C, B og A niveau på STX uddannelsen.

Download materiale