Bliv klog på klimaforandringerne

Bliv klog på klimaforandringerne

Materialet handler om dilemmaer i seks lande i relation til klimaforandringer og grøn omstilling.

Et hæfte og en undervisningsvejledning om de globale klimaforandringer og indsatsen for at bremse dem og sikre en bæredygtig udvikling. Der er fokus på de 17 Verdensmål, de internationale klimaforhandlinger og sammenhængene mellem klimaforandringer og fordeling af ressourcer, samt fattigdoms- og flygtningeproblematikker. Samtidig introduceres en metode til at arbejde med dilemmaer og til at opøve ’dilemma- og detektorkompetencer. ’ Metoden uddybes sidst i hæftet.

Efter en præsentation af seks eksempler fra Brasilien, Bolivia, Kina, Indien, Kenya og Nigeria er der for hvert land beskrevet nogle opgaver, som kan danne udgangspunkt for at arbejde med dilemma- og detektormetoden.

I den tilhørende undervisningsvejledning beskrives forslag til undervisningsforløb og idéer til supplerende opgaver.

Download materiale