Virkeligheden i slummen

Virkeligheden i slummen

Hvordan taler vi om slum? Forløbet nuancerer begrebet igennem nyhedstekster, visuelle udtryksformer, interaktive medier og film om verdens slumområder.

En tredjedel af indbyggerene i verdens byer lever i dag i slumområder. Det betyder, at selvom slummen måske ikke fylder i de fleste gymnasieelevers hverdag, vil slumområder blive en problemstilling i fremtidens bybilleder. Forløbet VIRKELIGHEDEN I SLUMMEN beskæftiger sig med det mediemæssige stofområde i kernestoffet for dansk på STX.

Forløbet indeholder forskellige elementer fra stofområdet og arbejder med nyhedstekster, visuelle udtryksformer, interaktive medier og film. Ved at analysere virkelighedsfremstillinger i forskellige former for medier vil eleven lære danskfaglige begreber, mens de beskæftiger sig med globale problemstillinger. Materialet er udarbejdet af frivillige og indeholder lærerplaner og nytænkende lærerige metoder. Det har til formål at få eleven til at rette blikket mod verden og forholde sig til den strøm af nyheder og virkelighedsfremstillinger, som vi til dagligt møder.

Download materiale