Identitet og normalitet: ung med handicap

Identitet og normalitet: ung med handicap

Hvad vil det sige, at være ung med handicap? Lær om livet som ung med handicap i Uganda, Danmark og verden og bliv udfordret på dine forestillinger om, hvad det vil sige at leve med et handicap.

Dyk ned i sociologien og lær teorier omkring samfundstyper, identitetsskabelse og anerkendelse. I vil blive præsentere for materiale, der omhandler mennesker med handicap samtidig med, at det belyser aktuelle samfundsdebatter.

Dette forløb starter med at præsentere eleverne for det traditionelle, moderne og senmoderne samfund, som skaber grundlag for, hvilke teorier de videre skal arbejde med. Teoretikere, der indgår i forløbet, er følgende: Anthony Giddens, Ulrich Beck, Erving Goffman og Axel Honneth.

I forbindelse med præsentationen af førnævntes teorier skal eleverne arbejde med forskelligt materiale, hvor teorierne afspejler sig. Forløbet vil have hovedfokus på Danmark, men der vil også være materiale, hvor Uganda er omdrejningspunktet.

Forløbet beskæftiger sig med følgende kernestofkrav i STX, samfundsfag c/b/a

Sociologi

·         Identitetsdannelse og socialisering

·         Sociale og kulturelle forskelle

·         Social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark

·         Samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.

Det er vigtigt at sætte handicap på skemaet, da mennesker med handicap ofte oplever at blive diskrimineret go stigmatisering på baggrund af myter og fordomme omkring det at lave ned et handicap. Derfor bliver mennesker – og især unge – med handicap ofte ladt i stikken, når det kommer til at blive en del af udviklingen i fx et land som Uganda. Men også i Vesten møder mennesker med handicap udfordringer. Alt det kan dine elever blive klogere på gennem dette undervisningsforløb.

Download materiale