Grønland, Danmark og suverænitet

Grønland, Danmark og suverænitet

Undervisningsforløbet sætter fokus på suverænitet som begreb, og bruger det til at undersøge relationen mellem Danmark og Grønland i dag.

Undervisningsforløbet sætter fokus på suverænitet som begreb, og bruger det til at undersøge relationen mellem Danmark og Grønland i dag.

Den politiske relation mellem Grønland og Danmark har ændret sig i tidens løb, og er i dag et Rigsfællesskab.

Det betyder, at Grønland – på trods af sit selvstyre – stadig får en del af sin politik fra København. Det betyder også, at der kan være modstridende interesser, og vidt forskelllige holdninger til, hvordan magten er fordelt mellem de to lande.

Download materiale