Sæt perspektiv på klimaforandringer

Sæt perspektiv på klimaforandringer

Klimaforandringerne har allerede stor betydning for livet i Bangladesh. Lær hvordan mennesker og naturprocesser gensidigt påvirker hinanden og hvad det betyder for livsgrundlag, tilpasning og migration.

Undervisningsforløbet Klimaforandringer og deres konsekvenser beskæftiger sig med kernestofområdet klimatologi i faget naturgeografi c og b på STX-uddannelsen. Det er udarbejdet af frivillige og indeholder lærerplaner og nytænkende lærerige metoder.

Forløbet belyser, hvordan naturprocesserne påvirker vores liv på jorden, og hvordan vi mennesker påvirker naturprocesserne. Med Bangladesh som case giver undervisningsmaterialet et perspektiv på, hvordan klimaændringerne påvirker et land, som er geografisk udsat og ikke har mulighed for den nødvendige klimatilpasning.

Download materiale