Grønland, sprog og identitet

Grønland, sprog og identitet

Forløbet undersøger gennem nye tekster, film og podcast hvordan man i en grønlandsk sammenhæng forholder sig til sprog og egen national identitet.

Undervisningsmaterialets kernestofområde er “Tekster fra 2000-tallet, herunder de seneste fem års litteratur” til Dansk A på STX.

Eleverne vil få kendskab til sprogdebatten i Grønland, og opnå en forståelse for, hvorfor sprog og national identitet kan være en svær tematik. Ud fra denne forståelse vil eleverne kunne analysere, fortolke og perspektivere udvalgte tekster af grønlandske forfattere, samt reflektere over hvad sprog og national identitet betyder for dem selv.

Download materiale