Børn og unge skal ind i returkampen

Børn og unge skal ind i returkampen

Returkampen forener læring med kreative og taktile aktiviteter. Målet er at skabe øget begejstring og fokus på temaet genanvendelse.

Returkampen er et nyt læringskoncept, som inviterer børn og unge med ind i klimadebatten. Lige om lidt er det deres indsats, viden og kreativitet, som afgør, hvordan klimakampen ender. Returkampen byder eleverne op til en inspirerende, anderledes og inddragende måde at tale med hinanden om klima og fremtid.

Returkampen tager udgangspunkt i projektbaseret undervisning og tværfaglige forløb og giver lærere på tværs af fag muligheden for at samarbejde. De konkrete aktiviteter på Returkampen er inspireret af STEAM-undervisning (Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics) – en tilgang til undervisning og læring, som opfordrer elever til at være undersøgende, nysgerrige og tænke i løsninger og idéer på konkrete og relevante problemstillinger. STEAM er på mange måder kendetegnet ved en særlig designmetodisk didaktik. I Returkampen inddrages elever i hele forløbet, og hver aktivitet tager udgangspunkt i en særlig udfordring, som eleverne skal løse.

Download materiale