Truede dyr – Insekter

Truede dyr – Insekter

Hvordan kan vi lave et sted på vores skole, hvor både insekter og mennesker kan lide at være?

Gennem forløbet får eleverne viden om verdensmål 15 og 11 og skal være med til at oplyse lokalområdet om målene. De arbejder med idégenerering og kommer med forslag til at give en plads/et lokalområde/skolegården mere insektvenlig vild natur samtidig med, at det bliver et rekreativt område for børn og voksne.

Download materiale