Skal dine elever være Globale Medborgere?

Skal dine elever være Globale Medborgere?

Hvad betyder de 17 verdensmål egentlig for os herhjemme? Hvorfor lærer danske unge om unges problematikker i Peru? Lær om FN, de 17 verdensmål og hvorfor en tryg uddannelse er vigtig i både Danmark og Peru. Gennem denne informative og interaktive workshop vil jeres elever blive klogere på, hvordan de kan arbejde med verdensmålene - og hvorfor netop de kan gøre en forskel for en bæredygtig verden.

I denne workshop vil I blive præsenteret for FN og verdensmålenes historie, hvilken betydning verdensmålene har for en bæredygtig udvikling, og hvordan man som ungt individ i danmark kan arbejde for dem. Specifikt arbejder workshoppen med verdensmål 4, Kvalitetsuddannelse, og verdensmål 5, Ligestilling mellem kønnene. Gennem reflekterende og debatterende øvelser vil I arbejde med de problematikker, verdensmålene er skabt på baggrund af - både fra en dansk synsvinkel og med øje på vores projektland Peru. Vigtigst af alt går workshoppen i dybden med det unge individ i en globaliseret verden, og hvordan unge kan arbejde for en mere bæredygtig og inkluderende verden. Workshoppen er tilpasset til efterskoler og andre verdensmålsinteresserede, der selv vil sætte verdensmålene på dagsordenen gennem en lærerig og interaktiv workshop.

Workshoppens indhold:

  • En gennemgang af FN's historie, specifikt omhandlende de 17 verdensmål
  • De 17 verdensmåls betydning for en bæredygtig verden
  • Debatterende og reflekterende øvelser, der vil udfordre elevernes verdenssyn
  • Opgaver og øvelser omhandlende uddannelse og ligestilling
  • Refleksioner over at være et ungt individ, og hvordan man kan arbejde for en bæredygtig fremtid
Download materiale