Spil rollespil på FN-niveau

Spil rollespil på FN-niveau

Få besøg af FN-forbundets skoletjeneste, der leder et rollespil 'Mini Model United Nations’, som giver eleverne forståelse for verdens udfordringer og internationale forhold gennem simulering af forhandlinger i FN.

Få besøg af instruktører til at lede et af følgende Model United Nations-rollespil:

Israel-Palæstina – en simulering af FN’s Sikkerhedsråd, hvor Israel-Palæstinakonflikten skal diskuteres.

Climate Conference – en simulering af klimaforhandlingerne, som de foregår i FN-systemet.

Flygtninge – en simulering af en flygtningekonference i FN, hvor der skal findes løsninger på nogle af de kritiske spørgsmål i flygtningesituationen.

Syrien – en simulering af FN’s Sikkerhedsråd, hvor debat og forhandling skal ende ud i en resolution, der kan afhjælpe den kritiske situation i Syrien.

Download materiale