Klimaløsninger via film & undervisningsmaterialer 

Klimaløsninger via film & undervisningsmaterialer

Filmen There Will Be Water og det dertilhørende undervisningsmateriale, tager fat i globale udfordringer og hvordan disse kan vendes til muligheder.

Verden står overfor en global ferskvandskrise, og i Mellemøsten stiger spændingerne i takt med at undergrunden tørrer ud. There Will be Water er fortællingen om en visionær mand, der mener, at han kan gøre en afgørende forskel. Ingeniøren Bill Watts pendler mellem sit hjem i England og 45 graders varme i Egypten og Jordan, hvor han testdyrker agurker i særlige drivhuse som bliver afkølet af havvand om dagen, og som om natten vandes af ferskvand skabt af dampen fra dagens hedebølger. En film der indgyder håb om innovative løsninger på globale problemer.

I kan låne There Will be Water gratis hos Salaam Film & Dialog og gennem vores undervisningsmateriale, som du kan finde via nedenstående link, arbejder eleverne med Verdensmål #13, som omhandler klimaindsatsen. Her arbejder eleverne blandt andet med markedsføring og lancering af Bill Watts’ projekt, hvad Danmark gør i forhold til vandressourcer og vandrensning, samt andre tiltag i forbindelse med forbedring af vandforsyning.

I faget dansk ligger fokusset på arbejde med argumentation, kommunikation og analyse heraf, blandt andet i relation til demokratiske dialoger. I engelsk derimod, arbejder I med sproglig forståelse inden for et afgrænset, fagligt område. Dette indbefatter blandt andet læseforståelse, hvor eleverne skal arbejde med en artikel, samt terminologi inden for det aktuelle emne. Udover undervisningsmaterialet til dansk og engelsk, så lægger filmen i sig selv også op til arbejde inden for fagene fysik/kemi, geografi og samfundsfag.

Download materiale