Minisimulering af forhandlinger i FN

Minisimulering af forhandlinger i FN

Få besøg af FN-forbundets skoletjeneste, der leder et rollespil 'Mini Model United Nations, som giver eleverne forståelse for verdens udfordringer og internationale forhold gennem simulering af forhandlinger i FN.

Få besøg af instruktører til at lede et af følgende MUN-rollespil: Israel-Palæstina - en simulering af FN's Sikkerhedsråd, hvor Israel-Palæstinakonflikten skal diskuteres. Climate Conference - en simulering af klimaforhandlingerne, som de foregår i FN-systemet. Flygtninge - en simulering af en flygtningekonference i FN, hvor der skal findes løsninger på nogle af de kritiske spørgsmål i flygtningesituationen. Syrien - en simulering af FN's Sikkerhedsråd, hvor debat og forhandling skal ende ud i en resolution, der kan afhjælpe den kritiske situation i Syrien.

Download materiale