Lav film - DER ER HÅB

Lav film - DER ER HÅB

Eleverne skal producere deres egen film. Filmen skal tage udgangspunkt i et eller flere Verdensmål og være med til at sprede håb og lysten til at skabe forandring hos dem, der ser filmen.

I avisen fra Verdens Bedste Nyheder har I læst om, hvordan der mange steder i verden sker en positiv udvikling. Artiklerne giver eksempler på, at det er muligt at nå de 17 Verdensmål, hvis vi alle arbejder sammen. Hvis vi hver især gør, hvad vi kan for at skabe de forandringer, som det kræver af os.

Artiklerne i avisen viser at FN’s 17 Verdensmål bliver taget alvorligt. Vi har taget hul på Verdensmålenes årti. Der er nu blot 10 år til 2030 hvor den ambitiøse plan skal være opfyldt.

Og verden er i gang med at handle. På de fem år, der er gået siden målene blev vedtaget den 25. september 2015, er der sket en stor fremgang. Det kan I læse om i avisen.

Håbet er også tydeligt i nytårshilsnen fra FN’s generalsekretær António Guterres. Her taler han især om de unges rolle og roser alle de initiativer, der allerede er sat i gang.

Video er jeres formidlingsform i denne opgave, hvor I skal producere en film. Jeres film skal tage udgangspunkt i et eller flere Verdensmål og være med til at sprede håb, glæde og styrke lysten til at skabe forandring hos dem, der ser filmen.

Jeres film må være max to minutter. I bestemmer selv filmens genre.

Download materiale