Lav film - DER ER HÅB

Materialet 'Der er håb' er udviklet af Leg med IT.

I avisen fra Verdens Bedste Nyheder har I læst om, hvordan der mange steder i verden sker en positiv udvikling. Artiklerne giver eksempler på,  at det er muligt at nå de 17 Verdensmål, hvis vi alle arbejder sammen. Hvis vi hver især gør, hvad vi kan for at skabe de forandringer, som det kræver af os.

Artiklerne i avisen viser at FN’s 17 Verdensmål bliver taget alvorligt. Vi har taget hul på Verdensmålenes årti. Der er nu blot 10 år til 2030 hvor den ambitiøse plan skal være opfyldt.

Og verden er i gang med at handle. På de fem år, der er gået siden målene blev vedtaget den 25. september 2015, er der sket en stor fremgang. Det kan I læse om i avisen.

Håbet er også tydeligt i nytårshilsnen fra FN’s generalsekretær António Guterres. Her taler han især om de unges rolle og roser alle de initiativer, der allerede er sat i gang.

Video er jeres formidlingsform i denne opgave, hvor I skal producere en film. Jeres film skal tage udgangspunkt i et eller flere Verdensmål og være med til at sprede håb, glæde og styrke lysten til at skabe forandring hos dem, der ser filmen.

Jeres film må være max to minutter. I bestemmer selv filmens genre.

Inspirationsfilm: '2020 United Nations New Year Message'

Spille 2020 United Nations New Year Message 2020 United Nations New Year Message
2020 United Nations New Year Message

Inspirationsfilm: 'Lets Get the Job Done'

Spille “LET’S GET THE JOB DONE” by project-everyone.org “LET’S GET THE JOB DONE” by project-everyone.org
“LET’S GET THE JOB DONE” by project-everyone.org

FORBEREDELSE

Til at klippe jeres film kan I bruge WeVideo på Skoletube. WeVideo er tilgængeligt på alle platforme. Med et stort mediebibliotek med video, billeder og lyd tilgængeligt direkte i programmet er det nemt at skabe en flot film.

I Wevideo kan der skabes videoer med mange lyd- og billedspor. Det gør det muligt at lave film, hvor der I kan arbejde med picture in picture, green screen og mange andre effekter, der får produktionen til at se professionel ud.

I kan finde tekniske vejledninger til programmet på Skoletubeguide.
Find vejledningen her

SÅDAN GØR I

1. Læs avisen fra Verdens Bedste nyheder

Hvilken artikler fra avisen kan I bruge som inspiration til jeres video?

Hvilke Verdensmål handler artiklerne om?

Hvordan vises temaet DER ER HÅB i avisen?

Hvad vil I fortælle om i jeres video?

Hvad vil I gerne undersøge nærmere?

2. Se videoen med nytårshilsen fra FN's generalsekretærs António Guterres

Hvordan formidles temaet DER ER HÅB?

Hvordan benytter afsenderen effekter til at understrege budskabet?

3. Se videoen “LET’S GET THE JOB DONE” 

Hvordan formidles Verdensmålene?

Hvordan benytter afsenderen effekter til at understrege budskabet?

4. Indhold

Hvad vil I gerne fortælle om?

Hvilke Verdensmål vil I fokusere på?

Hvordan skal temaet DER ER HÅB komme til udtryk i jeres video?

Hvilke emner skal være i fokus?

5. Målgruppe

Hvem er målgruppen for jeres video?

6. Planlægning

Hvordan skal videoen bygges op?

Hvad skal vises i billeder?
Hvilke videoer skal I finde?

Hvilke videoer skal I optage?

Hvad skal formidles i speak?
Hvilke lydeffekter har I brug for?

Skal der anvendes lydeffekter?

Benyt planlægningsarket til at lave en skitse over jeres film.

7. Find billeder og video

Husk, at I kun må bruge billede og video, som I har rettigheder til at bruge.

Billeder og video, der frit kan anvendes, kan f.eks findes her:

8. Find og optag lyd

Husk, at I kun må bruge musik og lydeffekter, som I har rettigheder til at bruge.

I kan finde musik og lydeffekter, I gerne må bruge her:

  • Biblioteket i WeVideo.
  • FindTheTune der findes på www.skoletube.dk.

9. Klip jeres film

Find WeVideo på Skoletube.

Vælg Create a new Video.

I kan nu begynde at klippe jeres film.

I kan:

  • hente film I selv har optaget.
  • finde film i  ⭐️Stock Media.
  • indsætte tekst.
  • indsætte overgange.
  • indsætte billeder.
  • indsætte musik og lydeffekter.
  • optage lyd.

Se tekniske vejledninger til programmet på Skoletubeguide
(link til vejledninger https://skoletubeguide.dk/project/wevideo/)

10. Vis filmen
Lad en anden gruppe se jeres film og give jer feedback.
Hvad fungerer godt?

Hvordan kan filmen blive endnu bedre?

11. Udgiv filmen på Skoletube

Den færdige film udgives på Skoletube.

Klik på Finish og vælg Skoletubefuglen.

Nu kan videoen deles med et link.

Hvordan skal jeres film bredes ud?

Kan I anvende de sociale medier til at udbrede jeres budskab?

Her er 10 gode råd til arbejdet med film