Køddebatten

Køddebatten

I dette lille rollespil debatterer eleverne kød og kødproduktion ud fra forskellige interessenters holdninger.

I dette lille rollespil debatterer eleverne kød og kødproduktion ud fra forskellige interessenters holdninger.

Eleverne opdeles i grupper og får udleveret kort med argumenter og holdninger, som de skal fremføre i en debat.

Scenariet kan være, at de skal finde til enighed om en resolution eller scenariet kan være, at de er til en høring, hvor de forskellige repræsentanter skal komme med deres input til politikere, der skal lave en kommunal (eller national) strategi for kødforbrug og kødproduktion.

Øvelsen er på engelsk og udarbejdet i forbindelse med Erasmus+ projektet ’Education for Global Responsibility.

Download materiale