Spred budskabet med gadekunst - DER ER HÅB

Materialet 'Der er håb' er udviklet af Leg med IT.

I avisen fra Verdens Bedste Nyheder har I læst om, hvordan der mange steder i verden sker en positiv udvikling. Artiklerne giver eksempler på, at det er muligt at nå de 17 Verdensmål, hvis vi alle arbejder sammen. Hvis vi hver især gør, hvad vi kan for at skabe de forandringer, som det kræver af os.

Artiklerne i avisen viser, at FN’s 17 Verdensmål bliver taget alvorligt. Vi har taget hul på Verdensmålenes årti. Der er nu blot 10 år til 2030, hvor den ambitiøse plan skal være opfyldt. Og verden er i gang med at handle. På de fem år, der er gået siden målene blev vedtaget den 25. september 2015, er der sket en stor fremgang. Det kan I læse om i avisen.

Håbet er tydeligt i avisen. Nu er det jeres opgave at skabe håb med gadekunst.

I skal bruge gadekridt til at skabe kunst, der kan formidle jeres drømme og perspektiver. Motiverne skal kan berette om muligheder og være med til at sprede håb og drømme for vores fælles fremtid.

FORBEREDELSE

I skal bruge gadekridt til arbejdet. De kan købes i legetøjsbutikker, supermarkeder og byggemarkeder. Måske har I endda rester af kridt liggende på loftet, i skuret eller i kælderen.
Lav eventuelt en efterlysning på Facebook - mon ikke der er andre, der gerne vil forære deres kridt-rester til en god sag?

SÅDAN GØR I

1. Læs avisen fra Verdens Bedste nyheder

Hvilken artikler fra avisen kan I bruge som inspiration til jeres kunstværk?

Hvilke Verdensmål handler artiklerne om?

Hvordan vises temaet DER ER HÅB i avisen?

Hvad vil I fortælle om i jeres gadekunst?

Hvad vil I gerne undersøge nærmere?

2. Skitser

Hvad vil I gerne fortælle om?

Hvilke Verdensmål vil I fokusere på?

Hvordan skal temaet DER ER HÅB komme til udtryk i jeres gadekunst?

Hvilke emner skal være i fokus?

3. Målgruppe

Hvem er målgruppen for jeres gadekunst?

4.Placering

Hvor skal I male jeres gadekunst?

5. Tjek vejrudsigten

Gadekridt forsvinder i regnvejr.
Tjek vejrudsigten. Hvis regnen er på vej, kan det måske være en god idé at udskyde jeres maling, eller vælge et sted f.eks. under et halvtag eller i en tunnel.

6. Sparring
Lad en anden gruppe se jeres skitser og give jer feedback.
Hvad fungerer godt?

Hvad kan budskabet blive endnu mere tydeligt?

7. Mal jeres gadekunst

Rigtig god fornøjelse med maleriet.
Husk at tage billeder undervejs.

8. Stop motion kunst

Med teknikken stop motion kan I forevige jeres kunstværk.

Gør det endnu sjovere og lad jeres kunstværker komme til live helt af sig selv.

Se forløbet Lav en animationsfilm

Se også forløbet Spred budskabet #DerErHåb