En podcast om verdens udvikling - DER ER HÅB

Materialet 'Der er håb' er udviklet af Leg med IT.

I avisen fra Verdens Bedste Nyheder kan I læse om, hvordan der mange steder i verden sker en positiv udvikling. Artiklerne i avisen giver eksempler på,  at det er muligt at nå de 17 Verdensmål, hvis vi alle arbejder sammen. Hvis vi hver især gør, hvad vi kan for at skabe de forandringer, som det kræver af os alle.

Hold fast i de muligheder for fremskridt, når I skal producere jeres podcast. I kan vælge at fokusere på globale, nationale eller lokale initiativer. I kan vælge at vise flere sider af samme sag, se historien fra forskellige vinkler.

I skal bidrage med jeres perspektiver og berette om muligheder, der kan være med til at sprede håb og drømme for vores fælles fremtid.

PODCAST

Podcast er de senere år blevet meget populære blandt unge. I har sikkert hørt flere forskellige podcast selv allerede.

Der findes forskellige typer podcast, nogle består alene af en lydside med tale, musik og andre lydeffekter. Andre podcasts kombinerer lyd og video. Dem kalder man videopodcast.

Det, der kendetegner en podcast er, at den kan opleves on demand, altså når som helst, når modtageren ønsker det. Det passer godt til den måde, vi lever på i dag, at vi selv styrer tid og sted.

I kan også vælge at udgive jeres podcast, så andre kan lytte til dem, når de har lyst.

En podcast kan have en varieret længde. Den kan indeholde få eller mange lydeffekter, der understøtter lytteoplevelsen.

Apples app ‘Podcasts’ er det mest benyttede program til at afspille podcasts på iPhones.

På en android-telefon skal man downloade en podcast app i Google Play. Der er en række gode muligheder, når man søger på Podcast.

Podcast i Wevideo på Skoletube

Til at klippe jeres film kan I bruge WeVideo på Skoletube. WeVideo er tilgængeligt på alle platforme. Med et stort mediebibliotek med video, billeder og lyd tilgængeligt direkte i programmet, er det nemt at skabe en god podcast.

Se vejledninger til hvordan man arbejder med podcast i WeVideo på Skoletube.

Se flere vejledninger til Wevideo på Skoletubeguide.