Lav jeres egen avis -  DER ER HÅB

Materialet 'Der er håb' er udviklet af Leg med IT.

I avisen fra Verdens Bedste Nyheder har I læst om, hvordan der mange steder i verden sker en positiv udvikling. Artiklerne giver eksempler på, at det er muligt at nå de 17 Verdensmål, hvis vi alle arbejder sammen. Hvis vi hver især gør, hvad vi kan for at skabe de forandringer, som det kræver af os.

Artiklerne i avisen viser, at FN’s 17 Verdensmål bliver taget alvorligt. Vi har taget hul på Verdensmålenes årti. Der er nu blot 10 år til 2030, hvor den ambitiøse plan skal være opfyldt. Og verden er i gang med at handle. På de fem år, der er gået siden målene blev vedtaget den 25. september 2015, er der sket en stor fremgang. Det kan I læse om i avisen.

Artiklerne i avisen kommer fra hele verden. De er en del af Verdens Bedste Nyheders dækning af verdens udvikling.

Verdens Bedste Nyheder er et uafhængigt medie, der laver konstruktiv journalistik og kampagner om fremskridt og løsninger på verdens udfordringer.


Journalister kan være med til at skabe håb og handling for en bedre verden. Det skal I nu også være med til. Avisformatet er jeres formidlingsform i denne opgave, hvor I skal producere jeres bud på en avis. Formen på jeres avis bliver dog en lidt anden end den traditionelle.

I skal nemlig producere digitale aviser, hvor I bruger både lyd, billeder, video og tekst og meget andet. Aviser, hvor I er med til at sprede håb og styrke lysten til at skabe forandringer i verden.

SÅDAN GØR I

1. Læs avisen fra Verdens Bedste nyheder

Hvilke artikler fra avisen kan I bruge som inspiration til jeres artikel?

Hvilke Verdensmål handler artiklerne om?

Hvordan vises temaet DER ER HÅB i avisen?

Hvad vil I gerne undersøge nærmere?

2. FN’s Verdensmål

Besøg hjemmesiden verdensmål.org

Læs om de 17 Verdensmål.
Hvilke mål vil I have fokus på i jeres artikler?

3. Verdens Bedste Nyheder

Gå på opdagelse på hjemmesiden verdensbedstenyheder.dk.

Find inspiration til jeres artikel.

4. Målgruppe

Hvem er målgruppen for jeres artikel?

Hvordan målretter I artiklen til jeres modtagere?

5. Artikler til avisen

Hvad vil I gerne fortælle om?

Hvilke Verdensmål vil I fokusere på?

Hvordan skal temaet DER ER HÅB komme til udtryk i jeres artikel?

Hvilket emne skal være i fokus?

6. Tips til konstruktiv journalistik

Konstruktiv journalistik handler om at vise fremskridt og løsninger på verdens små og store udfordringer. Det handler derfor ikke om at lave ukritiske solstrålehistorier, som nogle tror. En konstruktiv nyhed er nemlig ikke bare en positiv nyhed. Det er en nuanceret nyhed, hvor både godt og skidt bringes frem i artiklen - men i stedet for kun at fokusere på konflikter og problemer, leder den konstruktive journalist efter løsningerne på dem.

  • Tag udgangspunkt i fremskridt, muligheder og løsninger på globale, nationale og kommunale udfordringer.
  • Vær kritisk, men ikke negativ.
  • Tilføj perspektiv og globale trends – og vis den store historie i den lille.
  • Lav en interessant overskrift, så du fanger læseren fra starten.
  • Vær nysgerrig - undersøg hvordan jeres emne hænger sammen.
  • Sørg for at jeres kilder er troværdige.
  • Vis kilderne som aktive mennesker, der handler, i stedet for passive ofre.
  • Giv læserne håb og tro på fremtiden og skab engagement.

7. Planlægning
Hvordan vil I formidle?
Hvad skal formidles i billeder?

Hvad skal formidles i grafik?
Hvad skal formidles i video?

Hvad skal formidles i lyd?
Kan I formidle på andre måder?

Lav en skitse over jeres artikel.

8. Find billeder og video

Husk, at I kun må bruge billede og video, som I har rettigheder til at bruge.

I finder billeder og video, som I gerne må bruge her:

9. Find og optag lyd

Husk, at I kun må bruge musik og lydeffekter, som I har rettigheder til at bruge.

I kan finde musik og lydeffekter, som I gerne må bruge her:

10. Lav jeres artikel

Åbn Book Creator på Skoletube.

Indtast den kode, som I har fået af jeres lærer.

Tag en kopi af skabelonen, der ligger i biblioteket.

Nu er I klar til at lave jeres artikel.

Se tekniske vejledninger til programmet på Skoletubeguide.

Jeres artikel bliver en del af en samlet avis i Book Creatot.

11. Vis artiklen
Lad en anden gruppe se jeres artikel og give jer feedback.
Hvad fungerer godt?

Hvordan kan jeres formidling blive endnu bedre?