Citater - DER ER HÅB

Materialet 'Der er håb' er udviklet af Leg med IT.

I avisen fra Verdens Bedste Nyheder kan I læse om, hvordan der mange steder i verden sker en positiv udvikling. Artiklerne giver eksempler på, at det er muligt at nå de 17 Verdensmål, hvis vi alle arbejder sammen. Hvis vi hver især gør, hvad vi kan for at skabe de forandringer, som det kræver af os.

I flere af avisens artikler har I mødt citater. Eksperter, der udtaler sig om artiklernes temaer med kloge ord.

Nogle gange bliver citater sagt igen og igen. Så ofte at de lever videre længe efter at personen der sagde ordene er gået bort. Et citat er en gentagelse af en sagt eller skrevet udtalelse. Den kan være fra et interview, en bog, en tale, en sang, en film osv.

“Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet”.

Citatet her stammer fra Wikipedia, fra en artikel om citater. Her står der ligeledes

“Mennesker huskes for det, de har sagt eller skrevet”.

Citater er jeres formidlingsform i denne opgave, hvor det også skal handle om at sprede håb og drømme for vores fælles fremtid.
I skal arbejde med kendte citater, og I skal arbejde med hvordan jeres ord kan sprede håb, glæde og styrke ved at blive synliggjort, og måske endda citeret af andre.

FORBEREDELSE

I arbejdet med citater handler det om at formidle jeres håb, holdninger, jeres tanker, jeres viden om Verdensmålene og verdens udvikling. I skal skabe et kreativt produkt, hvor citaterne kommer til sin ret og fremstår på en måde, der fanger læseren og giver dem lyst til at fordybe sig i teksten.

Citaterne kan I udstille på skolen. Måske kan I også lave en aftale med jeres PLC, biblioteket eller en virksomhed, der gerne vil lære af og lade sig inspirere af jeres ord og tanker.
Husk at lave aftaler om udstillingen i god tid. Spørg ind til hvilke krav der er til, hvordan jeres udstilling skal se ud, hvor meget plads i har til rådighed osv.

Til arbejdet med citaterne kan I anvende forskellige digitale værktøjer. I kan også vælge at tegne, male, klippe klistre eller anvende forskellige genbrugsmaterialer, mælkekartoner, papkasser og lignende. Målet er at fange modtagerens opmærksomhed.

Hvis I ønsker at arbejde digitalt med opgaven kan følgende programmer anbefales:

SÅDAN GØR I

1. Læs avisen fra Verdens Bedste nyheder

Hvilke citater findes I avisen fra Verdens Bedste Nyheder?

Hvordan er citaterne anvendt?

Hvem er citeret?

Hvilke Verdensmål handler artiklerne om?

Hvordan vises temaet DER ER HÅB i avisen?

Hvad skal I gerne undersøge nærmere?

2. Citater i historien
Find citaterne her eller se dem nedenfor:

Citater DER ER HÅB SkoleTube
Besøg www.skoletube.dk
Udgivet på www.skoletube.dk

Citater DER ER HÅB

Kender I nogle af citaterne i forvejen?

Kan I finde frem til hvem der er citeret?

Hvornår stammer citatet fra?

Beskriv citaternes mening med jeres egne ord.

Hvorfor tror I, at netop disse citater blevet så populære?

Find selv andre eksempler på citater I kender, og som har haft betydning for jer og andre.
Mange familier og vennegrupper anvender også citater. Det kan være en måde at skabe et indbyrdes sprog. Det kan man blandt andet gøre ved at referere til noget, der blev sagt i særlige situationer. Kender I til den form for citater?

3. Målgruppe 

Hvem er målgruppen for de citater I vil udstille?

4. Tal sammen

Hvad vil I formidle i jeres citater?

Hvordan kan FN's Verdensmål inddrages?
Hvordan formidler i et håb med jeres citater?

Hvilke emner skal være i fokus?

5. Lad jer inspirere og skriv løs

Brug lidt tid hver for sig i gruppen.

Skriv jeres tanker ned.

Del jeres tanker med hinanden.

Pitch jeres gode ideer.

6. Udvælgelsen

Vælg hvilke citater I vil arbejde videre med.

Vælg både citater fra andre og skab jeres egne.

Hvilke Verdensmål arbejder I med?

7. Redigering
Lad en anden gruppe læse jeres citater og give jer feedback.
Hvad fungerer?

Hvad kan blive bedre?

8. Grafisk opsætning

Nu skal citaterne sættes op grafisk.
Vil I arbejde digitalt eller analoge, det er helt op til jer.

Skab et produkt der passer til jeres målgruppe.

Skab et produkt der passer til jeres udstillingssted.

9. Udbredelse på SoMe
kan I anvende sociale medier til udbredelse af jeres arbejde?
Hvilke medier kan anvendes?

Se eventuelt forløbet Spred budskabet #DerErHåb