Verdensmålsfisk

Materialet 'Der er håb' er udviklet af Leg med IT.

I avisen fra Verdens Bedste Nyheder har I læst om, hvordan der mange steder i verden sker en positiv udvikling. Artiklerne giver eksempler på, at det er muligt at nå de 17 Verdensmål, hvis vi alle arbejder sammen. Hvis vi hver især gør, hvad vi kan for at skabe de forandringer, som det kræver af os.

Artiklerne i avisen viser, at FN’s 17 Verdensmål bliver taget alvorligt. Vi har taget hul på Verdensmålenes årti. Der er nu blot 10 år til 2030, hvor  målene skal være opfyldt.

Verdensmålene er den mest ambitiøse plan for klodens udvikling nogensinde. De 17 mål handler om at løse klodens største udfordringer. Målet er, at børn og unge i 2030 vokser op i en verden uden sult og fattigdom, hvor alle er lige, og naturen og klimaet har det godt.

På de fem år der er gået siden målene blev vedtaget den 25. september 2015, er der sket en stor fremgang. Det kan I læse om i avisen.

Mens I spiller spillet her, skal I lære mere om de 17 Verdensmål. I kommer til at møde nogle af de 169 delmål, der indeholder konkrete løsninger på, hvordan vi skal nå målene.

Hvis I møder ord og begreber I ikke kender, så find hjælp i Verdensmålsordbogen.