Tag handling på Verdensmålene

Tag handling på Verdensmålene

SammenOmVerden er et digitalt innovationsorienteret forløb om global udviklingspolitik og Verdensmålene, som støtter eleverne til at blive handlekraftige verdensborgere gennem case-orienterede tekster.

Med udgangspunkt i ni tværgående tematikker, som samlet berører FN’s 17 Verdensmål, vil elever i Samfundsfag A-niveau blive præsenteret for en vifte af øvelser, herunder forhandlingsspil, diskussionsspørgsmål og innovationsøvelser.

De forskellige tematikker lapper over hinanden for at fremhæve den indbyggede kompleksitet i Verdensmålene og udviklingsdagsordenen og er fordelt over ni kapitler som følger:

  1. Verdensmålene og den bæredygtige udvikling
  2. En verden af unge
  3. Urbanisering
  4. En voksende middelklasse
  5. Mennesker i bevægelse
  6. Nye tendenser i sundhed
  7. Et klima i forandring
  8. Fremtidens fødevareforsyning
  9. Innovation

Med SammenOmVerden følger også en lærervejledning, der introducerer læreren til arbejdet med materialet og dets didaktiske principper.

Download materiale