Målene i avisen - DER ER HÅB

Målene i avisen - DER ER HÅB

Find ud af, hvilke Verdensmål Verdens Bedste Nyheders avis indeholder artikler om.

I avisen fra Verdens Bedste Nyheder kan I læse om, hvordan der mange steder i verden sker en positiv udvikling. Artiklerne viser eksempler på, at det er muligt at nå de 17 Verdensmål, hvis vi alle arbejder sammen. Hvis vi hver især gør, hvad vi kan for at skabe de forandringer, som det kræver af os.

Artiklerne i avisen viser, at FN’s 17 Verdensmål bliver taget alvorligt. Vi har taget hul på Verdensmålenes årti. Der er nu blot 10 år til 2030, hvor den ambitiøse plan skal være opfyldt. Og verden er i gang med at handle. På de fem år, der er gået siden målene blev vedtaget den 25. september 2015, er der sket en stor fremgang. Det kan I læse om i avisen.

Avisens forskellige artikler beskæftiger sig med udvikling omkring de enkelte mål. Men hvilke mål handler hver af artiklerne om? Det er opgaven I nu skal arbejde med.

Download materiale