Vær med til at forandre verden

Vær med til at forandre verden

Aktivt forløb om FN’s Verdensmål, der motiverer eleverne til at forestille sig en bedre verden og engagerer dem i at være med til at skabe den forandring, der skal til.

FN’s Verdensmål går ud på at gøre vores verden til et bedre sted for alle inden 2030. Det aktive og engagerende undervisningsforløb Mål for forandring giver elever i 5.-6. klasse kendskab til de 17 mål og udfordrer dem til at tage del i at opfylde dem ved at skabe små forandringsprojekter i deres eget nærmiljø.

Forløbet indeholder

  1. Arbejde med online undervisningsmateriale med intro til Verdensmålene og inspiration til at skabe forandringsprojekter
    (2-3 lektioner)
  2. Løb for forandring, hvor eleverne løser kreative opgaver på et løb i byen og sporer sig ind på deres eget forandringsprojekt
    (3-4 lektioner)
  3. Realisering af klassens forandringsprojekt (varierende tidsforbrug)

Forløbets del 1 og 3 foregår med klassens egen lærer, der bliver guidet godt på vej af en grundig lærervejledning. MUNDU står for forløbets del 2 – ”Løb for forandring” ude i byen. Læreren skal blot sørge for transport til og fra løbets udgangspunkt et centralt sted i byen.

Download materiale