Hvad er FN?

Hvad er FN?

Aktivitetshæfte med information, øvelser og aktiviteter omkring FN og Verdensmålene.

Aktivitetshæfte til fri download indeholdende: informationsark om FN, aktiviteter og øvelser omkring FN-systemet, menneskerettigheder, bæredygtig udvikling, fred og konfliktløsning – og verdensmålene. Opgaverne er uafhængige af hinanden, så man kan plukke og bruge, som det passer – og derfor kan tidsforbruget variere fra 1-30 timer eller mere.

Download materiale