Digitale Vendespil - DER ER HÅB

Digitale Vendespil - DER ER HÅB

Eleverne skal bruge digitale vendespil som deres formidlingsform. Med udgangspunkt i historier om verdens udvikling, skal de skabe et kreativt digitalt vendespil med billeder, tekst og lyd. Elevernes vendespil skal være med til at sprede håb og give lyst til at skabe forandring hos dem, der spiller spillet.

I avisen fra Verdens Bedste Nyheder kan I læse om, hvordan der mange steder i verden sker en positiv udvikling. Artiklerne giver eksempler på, at det er muligt at nå de 17 Verdensmål, hvis vi alle arbejder sammen. Hvis vi hver især gør, hvad vi kan for at skabe de forandringer, som det kræver af os.

Artiklerne i avisen viser, at FN’s 17 Verdensmål bliver taget alvorligt. Vi har taget hul på Verdensmålenes årti. Der er nu blot 10 år til 2030, hvor den ambitiøse plan skal være opfyldt.

Og verden er i gang med at handle. På de fem år der er gået, siden målene blev vedtaget den 25. september 2015, er der sket en stor fremgang.

2020 vil være et af de år, som vil blive husket mange år fremover. For som Thomas Ravn-Pedersen skriver i avisens leder “En klimakrise, der pludselig fik selskab af en coronakrise - Man kan roligt sige at der er udfordringer nok.” Læser man lidt videre møder man igen håbet og troen på at vi kan nå det. “Der kommer hele tiden flere eksempler på, at det er muligt at bygge en bedre og mere bæredygtig verden.”

Det er udviklingen og håbet for en bedre fremtid, der er omdrejningspunktet for den opgave I skal arbejde med.
Digitale vendespil er jeres formidlingsform.
I skal  lave kreative digitale vendespil med billeder, tekst og lyd, der tager udgangspunkt i historier om fremskridt og løsninger. Vendespil der kan være med til at sprede håb, glæde og styrke lysten til at skabe forandring hos dem der spiller spillet.

Download materiale