Info- og aktivitetshæfte om menneskerettigheder

Info- og aktivitetshæfte om menneskerettigheder

Aktiviteten har til formål, at eleverne opnår kendskab til menneskerettigheder og Menneskerettighedsdeklarationen – gennem diskussion, argumentation og samarbejde.

Eleverne forestiller sig at strande på en øde ø – og skal definere rettigheder for at skabe et lille samfund.

Download materiale