Global Goals Programme for STX

Global Goals Programme for STX

Global Goals Programme styrker stx-elevers forståelse af, at de selvstændigt og dybdegående kan arbejde aktivt med verdensmålene og udvælge, anvende og kombinere deres faglighed og tilhørende metoder i arbejdet med reelle problemstillinger.

Forløbet henvender sig til alle fag på stx – med mulighed for tværfagligt og flerfagligt samarbejde.

Med deltagelse i Global Goals Programme styrkes stx-elevers forståelse af, at de selvstændigt og dybdegående kan arbejde aktivt med verdensmålene og udvælge, anvende og kombinere netop deres faglighed og tilhørende metoder i arbejdet med reelle, faglige problemstillinger. De oplever med andre ord, at de med deres faglighed kan byde innovativt ind med konkrete ideer og løsninger, der taler ind i verdensmålene, og at de dermed kan være med til at gøre en forskel for dem selv og samfundet.

Programmet består af proces på skolerne, hvor ideerne udvikles, mulighed for ekstern midtvejsparring og kvalifikation til og deltagelse i online national finale i december, hvor holdene præsenterer deres ideer, og hvor vinderholdet vinder pris på 10.000 kr., 2.-pladsen vinder 6.000 kr., og 3.-pladsen vinder 4.000.

Undervisningsmaterialet til Global Goals Programme består af en lærervejledning og en række aktiviteter og cases. Materialet indeholder både en model over processen og spørgsmål til, hvordan man får sat en realistisk ramme for forløbet. Ligesom materialet rummer inspiration og konkrete øvelser til, hvordan man kan gribe deltagelsen i programmet an.

Materialet rummer også 6 cases udviklet i samarbejde med Røde Kors, og man kan vælge at bruge disse i forløbet eller at arbejde frit inden for alle verdensmål.

Målet med programmet er, at alle fagligheder, der i større eller mindre grad taler ind i verdensmålene, kan være med, og den enkelte skole og underviser vurderer selv, hvor mange timer, der kan lægges i deltagelsen. Der er rig mulighed for at arbejde tværfagligt i forløbet i det omfang, det kan lade sig gøre på skolen, men det er ikke en forudsætning.

Global Goals Programme giver god mulighed for at arbejde med kernestoffet i en kontekst så eleverne kan opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber. Global Goals Programme tjener derfor på en gang et dannelsesmæssigt og et studieforberedende formål.

Download materiale