Vi sorterer mere skrald og elsker genbrug men producerer alligevel mere og mere affald

Danmark genanvender mere end før, men vi har ikke knækket koden til at mindske vores affald. Dansk Affaldsforening mener, vi skal stille krav til den måde, vores ting og sager bliver produceret på, så det kan bruges flere gange.

Flere og flere danskerne sorterer mere og mere affald, viser en nylig undersøgelse fra Ingeniørforeningen IDA.

Her siger 8 ud af 10 danskere, at de sorterer mere affald, end de gjorde for to år siden. Når skraldet bliver sorteret, kan det genanvendes og få et nyt liv frem for at ende i ovnen på et af vores forbrændingsanlæg – og jo mere, vi genbruger, jo bedre for klimaet. Miljøstyrelsens tal viser da også, at genanvendelsen af vores husholdningsaffald stiger støt og roligt: Madaffald bliver til biogas og gødning, konservesdåser smeltes om og gamle aviser bliver til nyt papir.

Samtidig har vi aldrig haft så meget gang i køb og salg af genbrug som nu. I Den Blå Avis’ Genbrugsindeks kan man læse, at genbrugshandel stadig er i kraftig vækst herhjemme, og at danskerne oprettede flere end 20 millioner annoncer på DBA i 2017, en fordobling på kun fire år.

Genbrug og affaldssortering er et relativt nemt område at ændre sin adfærd, hvis man vil leve mere bæredygtigt, og øget genanvendelse topper listen over emner, som vi forbinder med bæredygtighed.

”Det går virkelig fremad for genbrug, vi køber genbrugstøj, går i genbrugsbutikker, handler genbrug på onlineportaler, og der er helt klart gang i den”, forklarer Charlotte Fischer, der er direktør i Dansk Affaldsforening, brancheforeningen for de kommunale affaldsselskaber, der står for håndteringen af danskernes husholdningsaffald.

”Men stadig må man bare sige, at det er alt for lidt”, siger hun.

Skraldebjerget vokser

Små 12 millioner tons.

Så meget affald producerede hele Danmark i 2016, viser Miljøstyrelsens seneste tal. De knap 12 millioner tons er en stigning på en lille halv million tons på bare to år. Knap 3,5 millioner tons af det stammede fra husholdningerne, altså fra dig og mig, resten fra forskellige industrier, byggeriet, servicebranchen og så videre.

Og skraldebjerget bliver stadig større. Miljøstyrelsen anslår, at vi samlet set kommer op på 14 millioner tons i 2035.

Charlotte Fischer forklarer, at selv om stigningen i genbrug og genanvendelse af husholdningsaffald fortsætter frem til 2035, tegner der lige nu til at blive lige så meget restaffald som i dag, der ikke bliver genanvendt, men som skal brændes. Simpelthen fordi vi producerer mere og mere affald.

”Lige nu er faktum, at affaldsmængderne stiger. Det vil blive ved – med mindre både politikere og virksomheder går helt anderledes til roden og også sikrer bedre produkter”, siger hun.

Selvom Charlotte Fischer er glad for den gode udvikling i vores genanvendelse og den stadig voksende interesse for genbrug, bliver vi bare ved med at lave for meget affald.

Vi har ikke knækket affaldskoden

”Helt grundlæggende kan man sige, at danskerne er rige, så vores forbrug er højt, og det skaber meget affald”, forklarer Charlotte Fischer.

Det er ikke til at sige præcist, hvor meget skrald og affald danskerne producerer i forhold til andre europæiske lande, for landene registrerer mængderne forskelligt. Men der er ingen tvivl om, at vi ligger i den høje ende.

”De fleste, der arbejder på affaldsområdet, har et pejlemærke ude i horisonten om, at vi skal afskaffe affaldet. Men vi har ikke knækket koden endnu, og det går den forkerte vej”, siger hun.

Dansk Affaldsforening peger på to store udfordringer, hvis vi skal opbygge en cirkulær økonomi, hvor vi kan bruge alle ressourcerne i vores affald igen og igen og igen.

”For det første skal vi forebygge affald, blandt andet med genbrug og reparation på en hel anden skala, end vi gør nu. Og så skal vi designe og indkøbe ting, der bliver til det bedst mulige affald, når det er blevet brugt. Vi skal væk fra dårligt affald, der ikke kan genanvendes”, forklarer Charlotte Fischer.

Vi skal bruge de hårde instrumenter

Selvom der er meget fokus på genanvendelse på alle niveauer, kan det næsten blive et for enøjet fokus, hvis man vil løse vores affaldsudfordring, mener Charlotte Fischer.

Hun peger eksempelvis på, at der fra både EU og national side er sat en lang række mål om øget genanvendelse for forskellige typer affald, men at der ikke er samme mål for fx forebyggelse af affald, genbrug og reparationer.

Dansk Affaldsforening har derfor en række politiske forslag, der skal være med til at sænke affaldsmængderne, fx ved at gøre det nemmere og billigere at reparere ting som elektronik og hårde hvidevarer, gennem længere reklamationsret og lavere moms på reparationer. Samtidig har de forskellige forslag til, hvordan vi kan prøve at komme den voksende mængde plastikaffald til livs, fx ved at sætte afgifter på plastikemballage, der ikke er designet til at blive genanvendt – den meste plastikemballage er nu af så dårlig kvalitet, at det ikke kan blive til nye produkter – eller ved at lave lovkrav om at bruge genbrugsplast i nye plastikvarer.

Selvom Dansk Affaldsforening generelt oplever, at politikere er glade for tanken om cirkulær økonomi, har de ofte berøringsangst over for de hårde instrumenter, der rigtig kan rykke noget, mener Charlotte Fischer.

”Vores udfordring er at få den velvilje omkring cirkulær økonomi oversat til noget, der rigtig batter. Vi har strategier og aftaler om cirkulær økonomi, men i mellemtiden stiger affaldsmængderne. Så der skal ske endnu mere, der skal stilles lovkrav til produkterne og deres design. Skatter og afgifter hører også med”, forklarer hun.

Fakta: Affald og genanvendelse i Danmark

Knap 70 procent af vores samlede affald bliver i dag genanvendt, men der er stor forskel på de forskellige typer affald, fra 87 procent af affaldet fra byggeri og anlæg til lige under halvdelen af husholdningsaffaldet.

Samtidig er der også stor forskel på affaldets kvalitet, og det har betydning for, hvor meget man kan bruge det igen. Panter du fx 10 øldåser, bliver de smeltet om til 8 nye. Omvendt er kvaliteten af plastikskraldet ofte så dårligt, at det ikke kan bruges til nye produkter. Vi genanvender kun 13 procent af vores plastikaffald i Danmark – men sender dog mere indsamlet plastik til genbrug i udlandet.