Om kun 13 år vil Bornholm ikke brænde affald af. Overhovedet

I Danmark brænder vi 27 procent af vores affald af. På Bornholm har man et ambitiøst mål: Det skal være helt slut i 2032.

I 2032 er affaldsafbrændingsanlægget i Rønne udtjent, og så er det slut med at brænde skrald af på Bornholm. Derefter skal alt affald behandles som ressourcer, der bliver cirkuleret tilbage brug, hvis det står til Jens Hjul-Nielsen. Han er direktør i det bornholmske affaldsselskab, BOFA, og har store ambitioner.

”Vi har et helt entydigt mål. I 2032 skal alt, der bliver smidt ud på Bornholm, genbruges eller genanvendes. Intet må brændes. Hvis det sker, vil vi være det første sted i Europa uden affald”, siger han.

Læs også: EU-Kommissionen til Danmark: Sæt de grønne ambitioner op og kom med konkrete planer for klimaomstillingen

Årligt bliver der i BOFAs ovne brændt cirka 20.000 tons affald af, der bliver til fjernvarme til omtrent en fjerdedel af husstandene i Rønne. Men det bliver også til CO2, der fiser ud i atmosfæren, så der er meget at spare for klimaet og miljøet, hvis det kan lykkedes med at omstille til 100 procent genanvendelse.

”Vi vil gerne være Danmarks grønne ø”, siger Jens Hjul-Nielsen.

Et simpelt mål

I Danmark er vi ret gode til at samle affald ind, men vi er desværre også ret gode til at producere affald i første omgang. Det er næsten umuligt at lave en direkte sammenligning mellem lande, fordi landene registrerer affaldsmængderne forskelligt, men da Danmark er et rigt land, laver vi meget skrald – små 12 millioner ton om året.

Selvom vi brænder en del af det af, viser Miljøstyrelsens seneste tal fra 2016, at vi genanvender 69 procent af vores affald i Danmark. Men affald er ikke bare affald. Der er affald fra byggeriet, servicesektoren og industrien, skov- og havebrug, spildevandsslam, forurenet jord og så videre. Og så selvfølgelig husholdningsaffald, som kommer fra din og min hverdag, og som faktisk er der, hvor det går dårligst med genanvendelsen.

”Affaldsbranchen er et teknokratisk mareridt med alle mulige affaldsfraktioner og alle mulige mål. Danske mål om 50 procent genanvendelse for syv specifikke typer husholdningsaffald i 2022, EU-mål om 65 procent genanvendelse for municipal waste i 2035 og så videre”, siger Jens Hjul-Nielsen fra BOFA.

Læs også: Danmark er bedst til Verdensmålene

”Jeg plejer at sige, at hvad man ikke kan forklare, kan man ikke forsvare. Så vi har valgt et simpelt mål. Alt affald på Bornholm skal genanvendes”.

Mange ubekendte

Jens Hjul-Nielsen er klar over, at det bliver en stor opgave med mange ubekendte udfordringer og løsninger. Frem mod 2032 vil BOFA gennemgå forskellige affaldstyper én for én for se, hvordan man kan få dem ud af ovnen. Omlæggelsen hviler også på fremtidige teknologiske løsninger til sortering og behandling, der ikke har set dagens lys endnu, men som direktøren forventer bliver udviklet og kommer på markedet over de næste 13 år.

Men den største udfordring bliver at få bornholmerne med. Ikke fordi de ikke er gode nok til at genanvende – niveauet er cirka det samme som i resten af landet – men fordi en genanvendelsesprocent på 100 procent betyder, at alt skrald skal sorteres, så madrester kan forgasses, plastik granuleres, glas og metal omsmeltes. Møbler, elektronik, tøj og legetøj skal repareres i lokale genbrugscafeer, så de kan få et nyt liv (BOFA har allerede to pilotprojekter med genbrugscafeer kørende).

”Det vigtigste bliver at få borgerne med. Hvis alt det tekniske er løst, men vi ikke får fat i borgerne, så er det ligegyldigt. Vi er 40 medarbejdere, og vi kan ikke sortere skrald i 20.000 husstande og hos alle øens virksomheder og institutioner. Drømmescenariet er, at vi har god opbakning i befolkningen”, siger Jens Hjul-Nielsen.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Grafik: Lauge Eilsøe-Madsen
Grafik: Lauge Eilsøe-Madsen

Er det realistisk?

BOFAs plan er superambitiøs – faktisk uhørt ambitiøs i Europa, siger Jens Hjul-Nielsen. Men den er også usikker, fordi den på relativ kort tid kræver en omstilling i borgernes opførsel, ukendt teknologisk udvikling og investeringer fra private virksomheder, der vil være en del af Bornholms affaldseksperiment.

Så er det overhovedet realistisk at melde ud, at man vil være affaldsfri om 13 år?

”Jeg vil ikke gøre mig til dommer over, hvad der er realistisk eller ej”, siger Anne Elizabeth Kamstrup, der er kontorchef i Miljøstyrelsens afdeling for Cirkulær Økonomi og Affald. ”Men jeg vil sige, at det er positivt at se en så optimistisk plan for affaldshåndtering, og det er altid godt at gå fra forbrænding til genanvendelse”.

Hos Dansk Affaldsforening, der er brancheforeningen for de danske affaldsselskaber, er direktør Charlotte Fischer heller ikke meget for at fælde dom over de store planer på Bornholm.

”Jeg synes, at det er supergodt, at Bornholm sætter nogle meget ambitiøse mål, og vi er alle enormt spændte på at se, hvordan de griber det an. På brancheniveau kan man sige, at der måske er brug for en lille smule realisme, for lige nu er faktum, at affaldsmængderne i Danmark stiger”, siger Charlotte Fischer.

På Bornholm er BOFA-direktør Jens Hjul-Nielsen ikke bekymret over omstillingen. Ikke fordi det nødvendigvis bliver let, men faktum er, at affaldsovnene lukker og slukker i 2032, og man har valgt ikke at investere i nogle nye. Så noget kommer til at ske i 2032, lige meget hvad.

”Hvis vi nu i 2032 står med fx 92 procent genanvendelse, 4 procent deponi og så 4 procent forbrænding et andet sted end på Bornholm, så er er det ikke verdens største ulykke”, siger Jens Hjul-Nielsen. ”Men vi vil noget helt andet end det, der sker nu”.