EU-Kommissionen til Danmark: Sæt de grønne ambitioner op og kom med konkrete planer for klimaomstillingen

Klimamål 2030: EU-Kommissionen sætter fingeren på ømme punkter i den danske klimaplan og spørger blandt andet efter konkrete planer for transport-, bolig- og landbrugsområdet.

I tirsdags kommenterede EU-Kommissionen for første gang EU-landenes nationale handlingsplaner for, hvordan de vil indfri EU’s klimamål for 2030.

Danmark har fået ti henstillinger fra kommissionen, der især efterspørger mere konkrete planer for en række klimamål i fx transport- og byggesektoren. Det største enkeltstående kritikpunkt er Danmarks ambitionsniveau for at sænke vores energiforbrug. Kommissionen opfordrer os her til at skrue gevaldigt op for ambitionerne.

EU har tre overordnede klimamål for 2030: Drivhusgasser skal skæres med 40 procent i forhold til 1990-niveauet, 32 procent af energien skal komme fra vedvarende energikilder og energieffektiviteten skal øges 32,5 procent.

Danmark og de andre EU-lande har nu året ud til at tygge på kommissionens efterspørgsler og til at opdatere de nationale klimaplaner, så de kan aflevere færdige planer inden 2020.

Løftet pegefinger

EU-Kommissionen spørger også efter specifikke planer for, hvordan Danmark har tænkt sig at opfylde et delmål om at sænke drivhusgasudledningen med 39 procent for de brancher, der ikke er dækket af EU’s kvotesystem. Det drejer sig kort sagt om biler, boliger og bøffer - transportområdet, byggesektoren og landbruget – som Danmark indtil videre undladt at stille markante klimakrav til.

Fx er der slet ikke stillet krav til klimaforbedringer i VLAK-regeringen enorme infrastrukturplan på mere end 110 milliarder kroner fra foråret - eller bare beregnet klimaeffekterne af planen.

Udover en løftet pegefinger for vores manglende klimaplaner omkring transport, byggeriet og landbruget, savner kommissionen også konkrete planer for, hvordan Danmark vil opnå vores mål om 55 procent vedvarende energi i 2030. Vi får ros for det ambitiøse mål, der er langt højere end det samlede EU-mål på 32 procent vedvarende energi, men vi mangler at lægge en klar plan for, hvordan vi kommer derhen. Klimarådet, Danmarks uafhængige ekspertorgan på klimaområdet, pegede i november 2018 på, at vi ikke når målet om 55 procent, som det ser ud nu.

Hvad med pengene?

EU-Kommissionen understreger i en kommentar til landenes klimaplaner generelt, at landene udover at fremlægge konkrete planer for omstillingen også skal forklare, hvor pengene til omstillingen skal komme fra. Det gælder også for Danmark, der bliver spurgt om at lave en udvidet analyse af de investeringer, der er påkrævede for at vi kommer i mål med vores klimaplaner. Samtidig skal vi også gerne kunne forklare hvor mange penge, vi skal bruge til forskning og innovation.

Desuden efterspørger EU-Kommissionen en samlet oversigt over alle de tilskud, den danske stat giver til energiproduktion, især til fossile brændstoffer – og en plan for at udfase statstilskuddene til sort energi.